fbpx
Add-ons

Add-ons til
SAP Business One

Selv om SAP Business One er et omfattende system, kan du alligevel godt få behov for udvidelser til for eksempel produktionsstyring, logistik eller fakturering. Vi kan tilbyde et stort udvalg af forskellige add-ons, som alle hjælper dig med at være endnu mere effektiv.

B1 Usability Package

Administration 

Med SAP Business One Usability Package (B1UP) kan du selv tilpasse SAP Business One til dine behov på en nem og enkel måde. Du kan maksimere den daglige brug af SAP Business One ved at gøre dagligdags funktioner så lette at tilgå som muligt for alle dine brugere.

FUNKTIONER I DETTE ADD-ON

– Opsæt KPI’er, så du let kan overvåge dine nøgletal i virksomheden
– Tilpas layoutet for alle vinduer i SAP Business One
– Skjul ikke-brugte felter, så løsningen bliver så overskuelig som mulig
– Opret genveje for de mest anvendte funktioner
– Opret obligatoriske felter  
…og meget mere  

FORDELENE VED DETTE ADD-ON 

– En værktøjskasse med mere end 40 funktionaliteter som kan anvendes efter behov
– Virksomhedsspecifikke valideringer og betingelser for forretningsregler
– Import og eksport af data fx ved behov for eksterne business intelligence (bi)- værktøjer.

B1 EDI

Administration 

Med en EDI (Electronic Data Interchange)-løsning til dit ERP-system, får du en løsning, der reducerer dine omkostninger ved hjælp af automatisk oprettelse og afsendelse af dokumenter til kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere. 

Kunne du tænke dig at vide mere om B1 EDI?

FUNKTIONER I DETTE ADD-ON

– Automatisk oprettelse og afsendelse af dokumenter til kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere.
– Send og modtag dokumenter direkte i dit ERP-system
– Elektronisk og automatisk indtastning  

FORDELENE VED DETTE ADD-ON 

–  Minimer risiko for manuelle fejl 
–  Bilagsafsendelse i standardformater 
–  Automatisering øger produktiviteten og frigører jeres ressourcer 

B1 Print & Delivery

Administration 

Hvis du gerne vil gøre det nemmere at holde styr på al jeres eksterne kommunikation eller at lave specialdesignede dokumenter til dine kunder, så kan du få god brug for dette add-on. Med ganske få klik kan du nemlig oprette tilpassede layouts på dine dokumenter, så de er tilpasset modtageren.  

FUNKTIONER I DETTE ADD-ON

– Masseudsendelse af fx. kontoudtog
– Integration til Crystal Reports
Send dine bilag direkte fra SAP Business One 

FORDELENE VED DETTE ADD-ON 

– Du får effektiviseret din dokumenthåndtering, da alt nu er samlet i et system og du bevarer overblikket
Reducerer tidsforbrug i forbindelse med dokumenthåndtering betragteligt
– Automatiserede udsendelser, så du sparer tid og penge 

CRM for Outlook

Administration 

CRM (Customer Relationship Management) for Outlook giver dig mulighed for at optimere den måde dine salgsmedarbejdere arbejder på, ved at give dem nem og hurtig adgang til information om jeres kunder, oprette aktiviteterændre i dine salgsdokumenter og meget mere. Det bedste ved det hele er, at du kan gøre det hele et sted fra og alt bliver synkroniseret med din ERP-løsning.

Kunne du tænke dig at vide mere om CRM for Outlook?

FUNKTIONER I DETTE ADD-ON

– Nem adgang til din CRM-database fra Outlook
Sælgere på farten kan lægge salgsmuligheder ind uden at skulle logge på ERP-systemet
Supportfunktionen kan tilgå kundeoplysninger mens de er i kontakt med kunden og derved reagere effektivt på henvendelser
Automatisk synkronisering af data mellem Outlook og dit ERP-system 

FORDELENE VED DETTE ADD-ON 

–  Øg produktiviteten og arbejd mere effektivt 
–  Sælg mere med kundedata let tilgængelige
–  Kontaktoplysninger ét sted 

Nordic Pack

Administration  

Dette addon giver din virksomhed tilpasninger af regnskabsstandarder og rutiner med dokumentflow via automatiserede processer til offentligheden, banker, egne kunder og leverandører samt internt i organisationen. Med dette addon får du stor effektivitet i dine betalinger for både ind- og udland. 

FUNKTIONER I DETTE ADD-ON

– Bankintegrationfiloverførsel (ind og ud)
– Automatiske betalinger
Fakturamatching mod betalinger 

FORDELENE VED DETTE ADD-ON 

– Sparer tid ved ind- og udbetalinger mod banken 
– Forenklet oprettelse af betalingsdokumenter 
– Daglig opdatering af valutakurser  
– EHF rutiner i henhold til offentlige krav 

B1 InterCompany

Administration  

En Intercompany-løsning er relevant for dig, der gerne vil have større effektivitet og bedre kontrol over dine forbundne selskaber, så du undgår fejl og alt er styret centralt. Du får bedre muligheder for at få optimeret jeres arbejdsgange i forbindelse med samhandel og vedligeholdelse af stamdata og alt foregår real-time. 

Kunne du tænke dig at vide mere om Intercompany?

FUNKTIONER I DETTE ADD-ON

– Synkroniser dine stamdata mellem forskellige selskaber 
– Håndter indb fra flere afdelinger og lokationer  
– Interne handelspriser (Transfer Pricing) 
– Styr dit salg mellem flere afdelinger af virksomheden  

FORDELENE VED DETTE ADD-ON 

– Opnå større effektivitet og bedre kontrol
Automatiser dokumentflowet mellem dine selskaber 
Central styring af de økonomiske rammer mellem dine selskaber

Beas Manufacturing – Product Configurator

Produktion  

Med et øget behov for tilpassede produkter, kræver det en forretningsløsning, der dynamisk kan tilpasses virksomheders produkter og styre den øgede kompleksitet, som flere varianter i en produktion kan medføre. Ved at bruge dette add-on kan du nemt administrere alle de forskellige konfigurationsmuligheder, du har behov for. Tilpasning af fx. længde, farve m.m kan foretages via en brugervenlig brugergrænseflade direkte i systemet eller automatisk fra en webshop-ordre. 

Læs mere om Beas her 

FUNKTIONER I DETTE ADD-ON

Produktkonfigurator til at håndtere mere avancerede konfigurationer, hvor du anvender mange parametre på én gang.
– Mulighed for intastning af præcise længder i forskellige materialer 
– Mulighed for unikke styklister og ruter Made to order  
– Made to stock 

FORDELENE VED DETTE ADD-ON 

– Bedre håntering af master data
– Øget produktivitet
– Opret kundespecifikke produkter
– Forbedre produkt- eller kundespecifikke kvalitetskontroller
– Realtidsdata

Beas Manufacturing – Advanced Planning and Scheduling

Produktion  

Materiale- og produktionsplanlægning er en af de vigtigste dele for at opnå en LEAN produktion med et optimalt flow og dermed en øget indtjening. Just-in-time princippet er blevet en standard, hvor du ønsker at minimere din lagerbinding og producere dine produkter så sent som muligt. Optimer dine processer ved planlægning, plukning og pakning. Få fuld sporbarhed og sikre udnyttelse af din plads og kapacitet. 

Læs mere om Beas her 

FUNKTIONER I DETTE ADD-ON

– Rapportering på omkostninger
Kapacitetsplanlægning med MRP1 og MRP2 
– Avanceret planlægning og ressourceoptimering 
– Detaljeret planlægning ved hjælp af Gantt-kort, så du kan reagere hurtigere og undgå forsinkelser

FORDELENE VED DETTE ADD-ON 

– Forbedring af effektiviteten i alle dele i produktionen 
– Fuld sporbarhed på alle materialer 
– Optimering af processer ved planlægning, plukning og pakning
– Optimerer logistik- og produktionsflowet gennem hele produktionsgulvet
– Sikkerhed for høj leverancegrad (leverancesikkerhed og leverancepræcision) med smart-materialer og ressourceplanlægning

Beas Manufacturing – Quality Control

Produktion  

Hurtig og simpel udførelse af kvalitetskontrol, der automatisk bliver genereret ved f.eks. modtagelse af et bestemt materiale eller fra en bestemt leverandører, eller proceskontrol, som enten er tids- eller mængdebaseret.  
På samme måde som ved en produktionsordre, har du alle relevante data til rådighed, så du via terminaler let kan tilgå certifikater, rapporter og beskrivelser.  

Læs mere om Beas her 

FUNKTIONER I DETTE ADD-ON

– Fuld kvalitetskontrol på alle varer (fra modtagelse til færdigvare) 
– Proceskontrol på hver operation i form af tjeklister eller målepunkter, enten valgfri eller obligatoriske 
– Sæt dine egne parametre op for hvornår og hvordan kvalitetskontrollen skal genereres/udføres 

FORDELENE VED DETTE ADD-ON 

– Fuld sporbarhed fra dine råvarer ankommer fra leverandøren til det færdige produkt er leveret til kunden
– Løbende kvalitetskontrol sikrer hurtig opdagelse af fejlproduktion.
– Fejlprodukter minimeres og sænker produktionsomkostningerne i sidste ende.
– Dataindtastning via terminaler direkte i produktionen, gør det nemt for medarbejderne  

Cloud App – Produce

Produce er et produktionsstyringsmodul til styring direkte til produktionsgulvet. I Produce kan produktionsordrer genereres automatisk eller manuelt, og derefter planlægges og prioriteres. Modulet muliggør også tidsregistrering i en rolletilpasset brugergrænseflade for operatør og leder, hvor den korrekte information er synliggjort for brugeren.

Læs mere om Produce her

FUNKTIONER I DETTE ADD-ON

– Dashboard for realtidsstatus på produktionsgulvet
– Tidsregistrering
– Rollebaseret brugergrænseflade
– Manuel og automatisk generering af produktionsordre

FORDELENE VED DETTE ADD-ON 

– Total kontrol over produktionsgulvet ved hjælp af et informativt dashbord
– Effektiv tidsregistrering ved brug af rollebaseret brugergrænseflade
– Enkel planlægning og prioritering af produktionsordrer

Cloud App – Build

Med Build kan produktudvikling udføres hurtigt, nemt og direkte integreret med SAP Business One. Applikationen giver overblik over hele produktudviklingsprocessen fra planlægning, til færdiggørelse af nye produkter samt fuld omkostnings- og priskontrol.

Læs mere om Build her

FUNKTIONER I DETTE ADD-ON

– Planlægning af produktudviklingsprojekter
– Integreret med SAP Business One-produkter og -ressourcer
– Omkostnings- og prisfastsættelsesværktøj

FORDELENE VED DETTE ADD-ON 

– Oversigt fra planlægning af nye produkter til færdigmelding
– Enkel kompilering med styklistestruktur
– Total kontrol over omkostninger og pris på nye produkter

Cloud App – Inspect

Inspect muliggør kontrol af kvalitetskontroller i produktionen. I applikationen kan kvalitetskontrolplaner konfigureres, og inspektionsordrer genereres automatisk baseret på hændelser i SAP Business One. Inspektionsordrer håndteres derefter i rollebaserede brugergrænseflader såsom leder og operatør.

Læs mere om Inspect her

FUNKTIONER I DETTE ADD-ON

– Kvalitetskontroller
– Rollebaseret brugergrænseflade for inspektionsordre
– Automatisk genererede inspektionsordrer baseret på hændelser i SAP Business One

FORDELENE VED DETTE ADD-ON 

– Muliggør kvalitetskontroller i produktionen
– Tilpassede roller for inspektiosordrer
– Realtidsgenererede inspektionsordrer efter SAP Business One-hændelser

Produmex Scan

Lagerstyring 

Med en scannerløsning som add-on til dit ERP-system, digitaliserer du lagerstyringen i din virksomhed. Du og dine medarbejdere får et fuldt integreret lagersystem til håndtering af leveringer og korrekt batch- og serienummerstyring. Og derudover, så betyder det også, at I kan smide pluksedlerne ud af vinduet og i stedet tænke på miljøet til fordel for ét centralt system, der automatisk holder styr på det hele.  Den største fordel med en scanner er utvivlsomt enkeltheden. Det er et simpelt system at bruge, der optimerer stort set alle led i processen uden at gå på kompromis med kvaliteten. 

Kunne du tænke dig at vide mere om Produmex scan?

FUNKTIONER I DETTE ADD-ON

– Automatisk batchstyring
Scanner til plukning af varer, så du undgår papir og rod i dine pluksedler 
– Forecasting på produkter
– Når du scanner en vare på lageret, opdateres det automatisk i dit ERP-system
– Mulighed for integration til din webshop 

FORDELENE VED DETTE ADD-ON 

– Perfekt til peakperioder – så du nemt kan sætte vikarer ind i systemet
Scannerløsningen fungerer også offline, så du ikke er afhængig af dit netværk
– Batchstyring, så alle der arbejder på lageret kan finde den rette varer og plukker i den rette rækkefølge
– Nøjagtige lagerværdier da der er automatisk dataoverførsel mellem scanneren og dit ERP-system 

Produmex WMS

Forøg lagerets hastighed, produktivitet og rentabilitet med et integreret lagersystem. Du kan nemt skræddersy dine data og processer, tilpasse skærme, etiketter og behandlingen på dit lager, så det passer nøjagtigt til dine krav og behov.

FUNKTIONERNE I DETTE ADD-ON

Rapportering
– Zoneinddeling
– Sporbarhed
– Drop shipping
– Personaleplanlægning
– Lageroptimering og lageroversigt

FORDELENE VED DETTE ADD-ON 

– Korrekt forsendelse af produkter
– Mulighed for plukkestrategier fordelt på zoner og ruter
– Dynamiske rapporter der giver overblik over åbne/aktuelle ordrer, opfyldning, pluklister mv. 

KONTAKT OS I DAG FOR EN UFORPLIGTENDE SAMTALE

Menu