fbpx
Optimering

NÅR I BLIVER RAMT AF DOKUMENTATIONSKRAV, ER VI JERES SAMARBEJDSPARTNER

Overhold jeres branchespecifikke dokumentationskrav og bliv compliant

Når i bliver ramt af dokumentationskrav, er vi jeres samarbejdspartner

Driver I en produktionsvirksomhed, er I helt sikkert underlagt ISO-certificeringer og både nationale og internationale compliance krav hertil, som påvirker mange grene af jeres forretning – lige fra arbejdsgange til lagerstyring, leverandørkrav, sporbarhed mv. 
Overhold jeres branchespecifikke dokumentationskrav og bliv compliant

At være en produktionsvirksomhed betyder også at være underlagt både nationale, internationale og branchespecifikke dokumentationskrav. Om det gælder de stigende krav om sporbarhed f.eks. i fødevareproduktion, kvalitetssikring inden for stål- og metalbearbejdning, eller de mange import- og eksportregler inden for og uden for EU, så påligger kravene for dokumentation et enormt ressourcetræk i jeres virksomhed. Svaret er digitalisering, automatisering og out-tasking!

Hos BitPeople kan vi hjælpe jer med at digitalisere og automatisere størstedelen af jeres dokumentations-, regulativ- og compliancekrav. Det optimerer jeres arbejdsgange, så I hurtigt og uden brug af ressourcer kan producere den nødvendige dokumentation.

Vi er eksperter inden for produktion, lager- og logistik og har derfor mange årserfaring med at hjælpe virksomheder med at kunne håndtere de mange og stigende dokumentationskrav i netop jeres branche. Med vores produktionsingeniører og uddannede Six Sigma Lean- og ISO-konsulenter kan vi også hjælpe dig og din virksomhed bl.a. på tværs af ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 3834, EU IntraStat m.fl.

ISO-Standarder

  • ISO 9001 - kvalitetsstandard, der bl.a. er baseret på en risikoanalyse, hvor I som virksomhed overvåger og vurderer, hvilke behov og muligheder der er for optimering ud fra fakta om virksomhedens situation.

  • - ISO 14001 - miljøledelsessystem, som fastlægger, hvilke miljøkrav I som virksomhed skal opfylde ud fra arbejds- og produktionsprocesser i jeres hverdag. Mange kunder er nemlig interesserede i at vide, at I opfylder gældende miljøkrav, og derfor er miljøcertificeringen en udbytterig investering.

  • - OHSAS 18001 - arbejdsmiljøledelsessystem, som er et bevis for, at jeres ledelsessystem overholder standarderne for sundhed og sikkerhed for medarbejderne. En certificering af arbejdsmiljøledelse omhandler både forbedring af arbejdsmiljøet i virksomheden, lige som det over for kunderne er et signal om, at I har optimale forhold på produktionsstedet.

  • - ISO 3834 - svejse-kvalitetssystem, der definerer de krav, der skal overholdes for at sikre kvalitet i virksomhedens svejseproduktion. Det er et vigtigt certifikat, hvis I anvender svejseprocesser i produktionen, da det er kundens sikkerhed for, at produktet er produceret optimalt.

Menu