Når produktionssystemet Beas Manufacturing lægges ovenpå ERP-systemet SAP Business One, får du et af de bedste produktionssystemer der findes på marked.

Du får et system, der er tilpasset de fleste industrier og du kan danne dig et overblik over, hvilke funktioner er inkluderet i standardversionen, herunder.

Master data

Master data er en parallel til master data i SAP Business One, men med mange flere muligheder og funktioner indenfor produktion som f.eks. versionsstyring, seperate styklister og ruter, for/efterkalkulationer, varianter, release-management og kvalitetskontrol. Beas Manufacturing tilføjer alle de funktioner en standard SAP Business One mangler, og som er nødvendig for en moderne produktionsvirksomhed.

Master data er en parallel til master data i SAP Business One, men med mange flere muligheder og funktioner idnenfor produktion som f.eks. versionsstyring, seperate styklister og ruter, for/efterkalkulationer, varianter, relese-management og kvalitetskontrol. Beas Manufacturing tilføjer alle de funktioner en standard SAP Business One mangler, og som er nødvendig for en moderne produktionsvirksomhed.

Artikel master data er et af hovedelementerne for hele produktionen. Her definere du relevante data, som f.eks. om artilen er på lager, lot størrelser, enheder, lagerstyring og kvalitetskontrol. Det hele er samlet i ét og samme vindue for at gøre oprettelse og vedligeholdelse så simpelt som muligt.

Med Styklister master data, kan du oprette versionstyrede multilevel styklister, hvor du kan linke materialer til specifikke ruter/operationer med mængder, enten pr. stk. eller lot størrelse. Ved brug af separate styklister, kan samme artikel have flere styklister, der kan anvendes, hvis samme artikel kan produceres af forskellige materialer, eller du kan genbruge samme stykliste til flere artikler, der gør den fremtidige vedligeholdelse af master data nemmere og mere overskueligt.

Opret nye versioner af din master data med avanceret versionsstyring. De kan f.eks. anvendes når du laver ændringer på enten din artikel stam data, ruter eller styklister, hvor du i stedet for arbejder direkte i originalen, oprette en ny version, der ikke er tilgængelig for andre.

I Ressource master data kan du oprette hele din maskinpark som enten enkeltstående maskiner eller maskingrupper For hver maskine kan du opsætte kapacitet, effektivitet, indirekte og direkte omkostninger, vedligeholdelsesplan, brugsmaterialer samt linke til relevante dokumenter, vedligeholdelsesvejledninger og billeder via produktionsterminalerne.

Produktionsplanlægning

Materiale- og produktionsplanlægning er en af de vigtigste dele for at opnå en LEAN produktion med et optimalt flow og dermed en øget indtjening. Just-in-time princippet er blevet en standard, hvor du ønsker at minimere din lagerbinding og producere dine produkter så sent som muligt.

MRP1 (Material requirement planning) er værktøjet til at strømline oprettelse af indkøbs- og produktionsordrer i henhold til just-in-time princippet.
MRP1 fungerer som en stor lommeregner baseret på forskellige pre-definerede scenarier, hvor parametre som f.eks. lead time, kapacitet, forecast, lagerbeholdning, in/out flow, min/maks. lager og ordremængder indgår i en stor ligning.
MRP1 opstiller resultatet for indkøbs- og produktionsordrer i ét og samme vindue, der blandt andet viser detaljer, hvor et materialebehov kommer fra og hvornår det skal anvendes.

MRP2 (Manufacturing resource planning) er et integreret værktøj til MRP1, som i samme beregning giver et grafisk overblik over den nuværende belastning samt den kommende belastning baseret på MRP1.
Kapacitetsbelastningen kan anvendes som et simpelt planlægningsværktøj til at fordele og udjævne din kapacitetsbelastning og opnå et optimalt flow.

Gantt chart tager den traditionelle listeform, og omdanner det til et grafisk oversigtsbillede.
Ikoner, farver og advarsler hjælper til at sætte fokus på de ordrer, som evt. er ved at overskride deadlines, eller mangler de rette materialer for, at kunne fortsætte. Dermed kan du reagere hurtigere og forhindre forsinkelser og utilfredse kunder.

Terminaler

Produktionsterminalen er et komplet shop floor modul til at håndtere alle produktionsmæssige opgaver for ens produktionsmedarbejdere.
Terminalen er opdelt i brugervenlige apps, som er nemme at anvende.
Hver medarbejder får eget login til et brugerdesignet miljø med de funktioner, der er relevante for dem, og i det sprog som de ønsker.

Start/stop af en eller flere produktionsordrer på én gang – hvor alle relevante data som f.eks. materialer, beskrivelser og tegninger er tilgængelige direkte fra terminalen.
Produktionsplanlæggeren kan løbende frigive produktionsordrer til hver medarbejder.

Hurtig og simpel udførelse af kvalitetskontrol, der automatisk bliver genereret ved f.eks. modtagelse af et bestemt materiale eller fra en bestemt leverandører, eller proceskontrol, som enten er tids- eller mængdebaseret.
På samme måde som ved en produktionsordre, har du alle relevante data til rådighed, så du via terminalen let kan tilgå certifikater, rapporter og beskrivelser.

Tidsregistrering for timelønnede medarbejdere er et integreret personalemodul, hvor du kan registrere ferie, sygdom og opsætte regler for overarbejde med forskellige timesatser samt tidsregistreringer, på forskellige aktiviteter, som f.eks. rengøring, pauser og vedligehold.
Personalemodulet indeholder yderligere diverse rapporteringsværktøjer til udtræk af timesedler, ferieoverblik og overarbejde.

Håndtering af henholdsvis varemodtagelse baseret på indkøbsordrer og afsendelser baseret på salgsordrer. Printe følgesedler, certifikater og labels og tilføjelse af diverse dokumenter direkte fra terminalen. Yderligere kan du håndtere omlagring af råmaterialer og produkter til specifikke bin locations samt sammenlægning og opsplitning af batchnumre.

De fleste af produktionsterminalens funktioner kan tilgås fra mobile enheder gennem enten en browser fra en tablet eller apps som f.eks. professionelle enheder som Symbol – der er dog nogle begrænsninger.

Kvalitetskontrol

Få implementeret fuld kvalitetskontrol lige fra modtagelse af råmaterialer, til proceskontrol af hver operation, til afsendelse af det færdige produkt. Ved at have løbende kvalitetskontroller opdages en fejlproduktion, før du står med det færdige produkt i hånden. Dermed bliver fejlprodukter minimeret, hvilket er med til at sænke produktionsomkostningerne.

Kvalitetskontrol ved modtagelse af råmaterialer er med til at sikre, at det er de rette råmaterialer – i den rigtige kvalitet og med den rigtige dokumentation.
En modtagelse kan være en simpel tjekliste af f.eks. antal og for transportskader til indtastning af forskellige målepunkter, som længde og vægt.
Al data indtastes direkte via produktionsterminaler, der automatisk linkes til modtagelsesdokumentet.

En proceskontrol kan være linket til én eller flere af de operationer, som et produkt går igennem for at blive omdannet fra råmateriale til det færdige produkt. Proceskontrol kan være en tjekliste eller målepunkter, som kan være valgfri eller obligatorisk.
Her har du – på samme måde som ved modtagelseskontrollen – mulighed for at sætte forskellige parametre op for, hvornår, og hvordan kvalitetskontrollen skal blive genereret.

Færdigkontrol er sidste trin, før produktet bliver sendt ud til din kunde, og derfor også sidste chance for kvalitetssikring.
Færdigkontrollen kan afhænge af, hvilken kunde, der skal modtage produktet, hvilken type eller mængde af ordren – hvorefter kvalitetskontrollen automatiske bliver genereret ud fra disse parametre.

Produktkalkulationer

Detaljerede for- og efterkalkulationer giver et hurtigt overblik over de direkte og indirekte produktionsomkostninger. Forkalkulationen er baseret på planlagte produktionsdata fra styklister og ruter, mens efterkalkulationer er baseret på aktuelle produktionsdata fra produktionsordrer for alle direkte produktionsomkostninger.

De indirekte produktionsomkostninger defineres i et kalkulationsskema, hvor du kan angive f.eks. salg og administrationsomkostninger som en fast pris pr. stk. eller som en procentsats.
Efter hver produktionsordre kan du, ved et klik, sammenligne den planlagte produktionsomkost med aktuelle produktionskost, og få et overblik over, om du tjener penge eller ej.

Prisfastsæt dine produkter, simulationer og udarbejd tilbud.
I kalkulationsvinduet kan du nemt ændre og tilføje materialer eller operationer, og se den nye pris samt dækningsbidraget – med det samme.
Forkalkulationen er baseret på planlagte produktionsdata som f.eks. materialeforbrug fra styklister og operationstid fra ruterne fra produktets master data. Derudover definerer du kalkulationsskemaer for de indirekte omkostninger, du ønsker, skal med i beregningen – f.eks. salg og administration som en fast pris pr. stk. eller en procentsats.

Når du har færdigproduceret en eller flere produktionsordrer og ønsker at beregne den aktuelle kostpris, kan du anvende efterkalkulationen.
Du kan anvende det til prisfastsættelse baseret på den gennemsnitlige kostpris over en periode. Alle kalkulationer gemmes på hvert enkelt produkt, hvor du via grafer kan se produktets prisudvikling over tid.

Produktionsværktøjer

Få alle nødvendige værktøjer og funktioner som et moderne produktionsstyringssystem skal have.
Nedenfor ses nogle af de værktøjer/funktioner vores produktionssystem indeholder.

I takt med, at din maskinparker bliver dyre og dyre, bliver et solidt vedligeholdelsessystem nødvendigt, da det sikrer automatiske oprettelse af vedligeholdelsesordrer, baseret på tid eller mængder. Det sikrer, at du undgår maskinnedbrud eller dårlige produkter.
Vedligeholdelsesordrene indgår i den daglige produktionsplan, så de kan planlægges optimalt og generere automatiske indkøbsordrer af vedligeholdelsesmaterialer. Du kan tilgå vedligeholdelsesordren direkte fra produktionsterminaler, hvor relevante vejledninger og dokumenter er tilgængelige

Få forskellige produktionsrapporter, som materialebehov-, kvalitets-, skrot-, effektivitets-, performance-, og vedligeholdelsesrapporter, der vises i listeform eller grafisk.
Du kan for hver rapport definere forskellige parametre, som bruges til at afgrænse den mængde data, du ønsker at se.

Dashboard er et dynamisk dashboard, som konstant er opdateret med de seneste tal. Det giver dig adgang til vigtige realtidsdata, som kan bruges til, at handle hurtigt ud fra.
Du får en bred vifte af standard dashboards for salg, økonomi, produktion og indkøb, men du har også mulighed for at oprette kundespecificerede dashboards efter behov. Der medfølger en brugervenlig dashboard-editor, som gør det muligt for den enkelt bruger at ændre og tilføje nye dashboards selv.

Variant konfigurator er en funktionalitet til virksomheder, som f.eks. har mange simple varianter af samme produkt i form af flere farver eller faste størrelser. Frem for at oprette én artikel for hver farve – i hver størrelse, har du ét produkt med forskellige varianter. Du opretter én stykliste indeholdende alle farver og forskellige mængder råmaterialer, som hver især er linket til en bestemt variant.

Det er muligt for dig med en produktkonfigurator at håndtere mere avancerede konfigurationer, hvor du anvender mange parametre på én gang.
Du har mulighed for f.eks. at indtaste præcise længder i forskellige materialer med forskelligt tilbehør, som derefter indgår i en matematisk ligning, som beregner materialer, operationstid samt pris baserede på disse parametre. Hver konfiguration bliver et unikt produkt med en unik stykliste og rute.

Få understøttelse til eksternt produktionen uden at bryde linket til den interne produktionsordre.
En ekstern operation oprettes som en almindelig ressource med eller uden kapacitet – men i stedet for, at tidsregistrere på operationen, opretter systemet automatisk en indkøbsordre til den eksterne leverandør med en fast pris, hvor evt. råmaterialer er linket. Når det bearbejdet materiale/produkt modtages, kan det fortsætte til næste interne operation.

Få et detaljeret projektstyringsmodul, hvor du hurtigt og simpelt kan oprette nye projekter ud fra forskellige templates.
Et projekt kan indeholde opgaver og budgetter, som er relaterede til forskellige medarbejdere, som konstant bliver holdt op på deadlines og opgaver via et beskedsystem. Yderligere kan du linke dokumenter, tegninger, kalkulationer, indkøbs-, salgs- og produktionsordrer til et projekt, så alle relevante data er samlet ét og samme sted.

Med personalestyring/HRM kan du nemt håndtere personaledata som tidsregistreringer, timesedler, ferie, sygdom, overarbejde og lønberegning på en simpel og enkel måde.
HRM-modulet er fuldt integrerede med produktionsterminaler, så medarbejderne let kan tidsregistrere, se feriedage og timesedler mm. direkte fra produktionsgulvet.

Mål på effektiviteten af produktionen, tilgængeligheden samt kvaliteten og du får det præsenteret i grafiske rapporter eller dynamiske dashboards.
Alle data opsamles i realtid via produktionsterminaler eller gennem integration til diverse MES-systemer, eller direkte til maskinernes PLC’er med integration hub. Integration hub kan importere data i form af blandt andet XML eller csv-filer, som importeres automatisk og efterfølgende bliver behandlet om til brugbar data.

Yderligere informationer