fbpx

God styring efter KPI’er – SMART modellen – og hvilke områder skal du vælge?

Der findes 4 forudsætninger for at arbejde med KPI’er som produktionschef.
En af dem er, at opstille meget specifikke og klare måle(punkter) i produktionen.

SMART modellen

Hvad kan SMART modellen?

”Alle veje fører til Rom”. Som barn forstod jeg absolut ikke, hvad folk mente med det. Men da jeg i mit første job selv fik ansvar for et stort område – SÅ forstod jeg.

I starten kastede jeg mig over de opgaver, som stod lige for og som hele tiden bare kom til mig. Men jeg forsømte at tænke fremad. For uden retning og en plan, er det ikke let at lede og bruge organisationens ressourcer rigtigt. Så jeg fik behov for et godt værktøj til at hjælpe mig med at styre min indsats rigtig. Og her blev SMART-modellen central.

SMART-modellen har rigtig mange år på bagen, men den har mange fordele: mange kender den, den er meget enkel – og den virker i praksis!

SMART står for, at målene skal være: Specifikke, Målbare, Accepterede, Realistiske og Tidsbestemte.

» Specifikke målene skal være så præcise, så alle i produktionen ved, hvad de skal opnå. Målet skal derfor stå for noget konkret. Et ukontret mål er eks.: ”Jeg vil nå til tops”. Målene bliver konkrete, hvis du skriver: ”Inden for de næste fem år sidder jeg i en lederstilling i en mellemstor virksomhed, hvor jeg har personaleansvar for minimum 10 medarbejdere”.
…og så bliver det også målbart og tidsbestemt, jvf. nedenfor.

» Målbare målene, ja, det ligger jo nærmest i navnet – målbare. I skal nemlig være i stand til at måle på, om medarbejdernes indsats er effektive eller ej, og det bør være med så præcise data (tal) som muligt. Det giver også mulighed for delmål, og dermed løbende at vurdere, om I bevæger jer i den rigtige retning – eller om der er noget, der skal justeres.

» Accepterede målene, er der uoverensstemmelser internt om jeres mål betyder det oftest, at medarbejderne ikke er motiverede for den indsats, der bør laves. Så hvis alle funktioner i produktionen skal nå målene, skal alle være enige og kunne tage dem til sig. Det stiller krav til stor synlighed og inddragelse i processen omkring formulering af målene.

» Realistiske mål, det giver næsten sig selv, at hvis målene er urealistiske og uopnåelige, så vil du selv og dit team miste motivationen og gejsten. Omvendt skal målene heller ikke være for lette at opnå, så organisationen ”slapper for meget af”.

» Tidsbestemte målene, skal have en tidshorisont, så det er klart for alle i virksomheden, hvornår målet skal være opnået. Dette giver alle i produktionen et løbende overblik over, ”hvor langt vi er og hvor langt der er igen”.

Så når I har formuleret et mål – så test det i forhold til ovenstående punkter.

Hvilke områder er gode at lave mål indenfor?

Nedenfor, er nogle områder til inspiration

  • Kundetilfredshed
  • Kvalitet
  • Faktisk produktionstid
  • Antal enheder produceret
  • Levering(stid)
  • Service
  • Faktiske produktionsomkostninger
  • Effektivitet
  • Omstillingstider
SMART modellen - KPI

Hav ikke den ambition, at sætte mål inden for alle områder, når du starter op – men lav en skarp prioritering.

Hvilke områder, der skal prioriteres hos jer, bør fastlægges i ledergruppen, ud fra jeres specifikke situation. Og dernæst er det væsentligt at inddrage medarbejdere mere bredt i formuleringen af de enkelte mål.

Del:

Du er måske også interesseret i:
Menu