Få samlet alle dine vigtigste data ét sted, der er med til at sikre en central opdatering af data-indhold.
Du vil få et ERP-system, der vil agere som en fælles database for alle i virksomheden, så hver enkelt afdeling ikke har sit eget system. Det giver en stærk mulighed for at kommunikere på tværs af afdelinger og virksomheden som helhed. Du vil få stor gavn af ERP-systemet, når vigtige beslutninger omkring udviklingen af din virksomheden skal træffes.

Om 5 dage kan du sidde og arbejde i SAP Business One
5 dages implementeringsforløb

Ved at samle alle dine data ét centralt sted, vil ikke blot styrke din virksomhed, du vil ligeledes opdage at:

 • Det minimerer andelen af administration
 • Medarbejderne bliver mere produktive
 • Arbejdsprocesserne bliver mere fleksible
 • I får et bedre overblik af virksomhedens udvikling, fremdrift og forretning
 • Der er bedre muligheder for at kunne kommunikere på tværs af afdelinger

Implementeringsforløb

Du får en pre-konfigureret database, og efter de 5 dage er du i gang med at arbejde i SAP Business One. Du vil allerede her opleve at dit arbejde er blevet mere simpelt, fordi du i SAP Business One har mulighed for at få elimineret, automatiseret og uddelegeret alle de arbejdsrutiner, der ikke er værdiskabende. Det hjælper dig med at holde fokus på det, der faktisk har en betydning i dit arbejde.

Hvad de 5 trin indeholder

BitPeople opretter et hostet miljø og får installeret al den nødvendige software

BitPeople vil her gennemgå de pre-konfigurerede opsætninger og hvis det er nødvendigt, vil vi lave småændringer.
Du vil her få undervisning i kontoplan, artikel og forretningsdata.

På dag tre vil vi indlæse stamdata – hvis du har nogle fra et andet system. Det er også her vi laver andre rettelser og tilpasninger. Det kan være rettelser til jeres layout, rettigheder til brugerne og opsætning af en bankintegration.

På dag fire vil alle, der skal arbejde i jeres nye SAP Business One modtage undervisning. I vil få undervisning i:

 • Kontoplan
 • Journalpostninger
 • Rykkerhåndtering
 • Periodiske postninger
 • Ind – og udgående betalinger
 • Bankmodul
 • Rapportering
 • Bogføringsperioder
 • Primoposteringer

På 5. dagen fortsætter undervisningen. På denne dag, vil I blive undervist i:

 • Salg
  • Tilbud, Ordrer, Levering, Returnering, Faktura, Kreditnota
 • Artikel- og lagerstyring
  • Prishåndtering, Lagerstyring, Lagerstatus, Pluk og Emballer
 • Rapportering og KPI opsætninger
  • KPI opsætninger, Rapport gennemgang, iPad funktioner

Yderligere informationer