fbpx

Bærekraft i SAP Business One

Av Trond Lunde, 28. juni 2022

Bærekraft er et begrep vi alle hører hver dag.  Likevel er det mange som ikke forstår hva det betyr for sin virksomhet. Så hva er egentlig bærekraft og hvilke muligheter finnes for bærekraft i SAP Business One?

Bærekraft SAP Business One

Bærekraft defineres som en utvikling som tilfredsstiller behovene til menneskene i dag, uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. Et eksempel på utvikling som ikke er bærekraftig, er råvarer som er mangelvare i dag og som i fremtiden vil forsvinne. Overforbruk og klimagasser kan være andre eksempler.

Klimaendringer er et globalt miljøproblem, noe FN har tatt grep om for å bremse gjennom Parisavtalen. Norge har i denne avtalen forpliktet seg til å redusere klimagassene med 50 prosent innen 2030, les mer om forpliktelsen her. Norske selskaper og forbrukere ser derfor hele tiden etter nye løsninger og metoder for å redusere sitt fotavtrykk, men hvordan?

Vi introduserer SAP Product Footprint Management for Clean Operations

SAP Product Footprint Management for Clean Operations er en ny modul i SAP Business One, som gjør det enklere å måle karbonutslipp i din bedrift. Modulet gjør det enklere å måle utslipp i forsyningskjeden ned til enkeltproduktene i produksjonen. Modulen lar deg måle etter punkter som: direkte utslipp, energibruk, transport og hver aktivitet involvert i opprettelsen og det endelige salget av et produkt.

FN Bærekraftsmål

SAP Product Footprint Management for Clean Operations åpner opp mange muligheter for SAP Business One brukere, hvor du nå kan måle direkte utslipp fra hvert enkelt produkt. Hvordan selskaper bruker dataen kan være forskjellig, men bør være en forutsetning for fremtidige investeringer, for å imøtekomme de kommende forskriftene.

Bærekraft har fått øke betydning den siste tiden, men ikke kun av miljøhensyn. Bærekraft kan også styrke bunnlinjen ved å øke ressurseffektivitet, forbedre styringspraksis, dyrke et positivt omdømme og fremtidssikre seg mot reguleringer. Etter hvert som relevante miljøstandarder dukker opp og utvikler seg, vil disse bli innlemmet i løsningen som en del av SAPs road map.

Hvorfor er dette viktig for deg?

Regjeringer slår ned på karbonutslipp og forbrukere krever nå mer enn noen gang at selskaper går over til mer bærekraftige produkter og produksjonsmidler. Som en liten eller mellomstor bedrift – har du nå et valg. Få grep om forsyningskjeden deres, identifiser muligheter for å redusere karbonutslippene deres, og utfør de nødvendige endringene for å gjøre det.

Ved å måle karbonutslippene ned til enkeltproduktene, gjennom hele livssyklusen – åpnes flere muligheter for blant annet markedsføring av produktene dine. Forbrukere blir stadig mer opptatt av bærekraftige produkter, så hvorfor ikke bli med på bølgen du også?

Gjør endringene om til en mulighet, fremfor en trussel! Sitter du igjen med spørsmål om bærekraft i SAP Business One eller ønsker å vite mer, ta kontakt med oss i dag!

Del:

Du er kanskje også interessert i:
Meny