fbpx

Bærekraftig produksjon

20. mai 2022

Som du sikkert allerede vet, står vi ovenfor mange utfordringer som påvirker klimaet vårt. Derfor kreves det stadig større fokus på en effektiv utnyttelse av ressursene for å begrense klima avfallet.

Bærekaftig produksjon

Bærekraftig produksjon vinner frem

Selv om Norge er et av de landene i verden med høyest fokus på bærekraft, finnes det fortsatt store forbedringspotensialer. I SDG-indeksen for 2021 kommer det frem av Norge er rangert som nummer 7, bak land som Sverige, Danmark og Tyskland.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å bekjempe blant annet klimaendringene innen 2030. For å klare dette stilles det stadig større krav til selskapene, og tiltak settes stadig inn, slik som Svanemerket. Svanemerket handler om FNs 12. bærekraftsmål, hvor formålet er å skape et ansvarlig forbruk og produksjon.

Flere virksomheter merker også en økende etterspørsel på produkter som er produsert bærekraftig. Det vil derfor bli enda viktigere i årene fremover, for å kunne følge med i konkurransen.

EIK/AGCO kudereferanse SAP Business One

Hvordan bli bærekraftig?

Etter FNs verdensmål, skal virksomheter bli bedre på:

  1. Bruke og håndtere naturresurser bærekraftig.
  2. Håndtere kjemikalier og avfallsprodukter ansvarlig – gjennom hele livssyklusen. Hensikten er å begrense utslipp til luft, vann og jord.
  3. Redusere mengden avfall betraktelig – dette gjennom forebygging, reduksjon, gjenbruk og resirkulering.
  4. Bedrifter må være bærekraftige i sitt arbeid – dette bør også innarbeides i deres årsrapporter.
  5. Ha maskiner for å overvåke effekten av bærekraft og hvordan produksjonen kan optimaliseres for å bli mer miljøvennlig.

Ved å ta ansvar for en bærekraftig produksjon og avfallshåndtering, kan dere komme et godt stykke på vei. Fordelene ved bærekraft er mange i form av miljøet, økt salg og annerkjennelse.

Har du bruk for å se hvor dere kan bli mer bærekraftige i form av utnyttelse av ressurser, forbruk og produksjon, vil jeg anbefale deg å ta en titt på produksjonsmodulen Beas Manufacturing.

Del:

Du er kanskje også interessert i:
Meny