Å tilføye produkter i SAP blir ofte sett på som det siste hinderet i produktutviklingsprosessen; et krevende, manuelt prosjekt for å klargjøre et produkt for produksjon. Når et produkt skapes, er det mange ting som skal skje; produktmanageren må kommunisere visjonen og materialene som er benyttet, selve produksjonen må planlegges av produktmanageren, og problemer og feil kan føre til mange omveier før et produkt kan ferdigstilles.

Hvordan kan Build forbedre produktutviklingsprosessen din?

Bruk produktforespørsler for å håndtere overleveringen mellom avdelingene for produktutvikling og produksjon.

En planleggingsoversikt gir deg et overblikk over nye produkter og produktoppdateringer.

Drag and drop-funksjoner, materialer og ressurser for å utvikle driftsplaner raskere enn noensinne

Minsk antall avbrytelser i produksjons og innkjøpsprosessen ved å ikke slippe ut uferdig, ikke-godkjent arbeid

Spar tid på langtekkelige forandringer av parameter i SAP Business One ved å tilføye varer utfra ferdige maler

Materialer vil komme raskt inn i systemet når et produktdesign er ferdigstilt

Fastslå kostnad for materialer og arbeidskraft basert på produktstrukturen, beregne fremstillings- og salgskostnader og overfør salgsprisen til en SAP Business One prisliste

Boyum Cloud Build hjelper virksomheten din

For å sikre at det er de riktige materialene og produksjonsmetodene som benyttes, er kommunikasjon mellom avdelinger en uunnværlig del av prosessen. Den delen av prosessen foregår dog ofte manuelt, noe som fører til feiltagelser og tapt produksjonstid.

Boyum Cloud Build fikser dette problemet, og er først og fremst rettet mot Produksjon- og produktutviklings-avdelinger. Ved å levere et klart og tydelig rammeverk som veileder hver enkelt avdeling gjennom dets ansvarsområde i prosessen, sikres det at produkter føyes til systemet på en korrekt og effektiv måte.

Dette gir produktmanageren de riktige verktøyene for en god integrering mellom produktutviklings-softwaren og ERP-systemet. Å legge til og oppdatere produkter som må produseres, blir hurtigere, det blir også håndtering av driftsplanen. Andre aktører, som ansatte på shop floor som skaper produktene, eller salgsmedarbeidere som har ansvar for kunderelasjoner, kan benytte softwaren for å spore produktoppdateringer eller for å rapportere problemer.

Ytterligere informasjoner