ERP, eller Enterprise Resource Planning, er et system for organisasjonsledelse som automatiserer virksomheten din.

Fordelen med et ERP-system er at det kan omfatte alle deler av forretningen, alt fra finans, distribusjon, lagerstyring, salg, markedsføring, HR og produksjon. Du får alle forretningsprosesser samlet i ett system. Det betyr at du kan unngå å ha mange forskjellige systemer som ikke snakker sammen, og at virksomheten din i stedet har en tydelig rød tråd.

ERP-software er designet for å forbedre både eksterne kunderelasjoner og internt samarbeid ved å automatisere aktiviteter. Dette effektiviserer arbeidsdagen, forkorter prosessforløp og øker brukernes produktivitet.

De aller fleste virksomheter, små som mellomstore, kan oppnå betydelige forbedringer gjennom å investere i et ERP-system.

Ønsker du en enkel og integrert løsning til styring av hele virksomheten din?

SAP Business One er en markedsleder innenfor enterprise software, og tilbyr tjenester som gjør det mulig for bedriften din å bli enda mer lønnsom og effektiv.

SAP Business One er ERP-software designet for små og mellomstore bedrifter, samt datterselskaper av større virksomheter. På verdensbasis har SAP Business One mer en 55 000 kunder. Med andre ord er dette et fleksibelt system som kan tilpasses den enkelte virksomhet, også i takt med at virksomheten vokser.

Med SAP Business One har du full kontroll på alle deler av virksomheten din ved hjelp av ett eneste system. Du får du en totalløsning som dekker alle avdelingers behov – uansett hvilken type virksomhet du har.

Du lurer kanskje på hva som skiller SAP Business One fra andre løsninger?

Med SAP Business One fjerner du behovet for separate installasjoner, og kompleks og usammenhengende integrasjon av flere moduler og systemer. Du har alt du trenger i ett system – det gir en rød tråd gjennom hele virksomheten. SAP Business One integrerer nemlig alle store funksjonsområder av forretningslivet under ett – alt fra økonomistyring, HR, salg, marketing, logistikk, lagerstyring og mye mer.

Når virksomheten din vokser, vokser SAP Business One med deg. Det passer dine behov både nå og framtiden.

SAP Business One tilbyr global support, og du er godt sikret uansett hvor du befinner deg.

SAP Business One er opprinnelig designet for små og mellomstore bedrifter som har vokst fra deres nåværende økonomisoftware eller regneark, og/eller har behov for å utskifte flere ikke-integrerte programmer.

Mange av våre kunder startet med å lete etter et system som følge av at de hadde et konkret problem, som for eksempel overflødig datainntastning, dårlig rapportering eller utfordringer med salg på grunn av manglende synlighet i kundenes aktivitet og kjøpsvaner.

Gjennom en oppdagelsesprosess får de innblikk i hvordan SAP Business One kan løse disse utfordringene.

SAP Business One er også en perfekt løsning for store bedrifter som selv benytter SAP og ønsker å integrere datterselskaper raskt, eller som vokser kraftig i nye geografiske markeder.

SAP Business One er en integrert løsning som gir synlighet gjennom hele virksomheten og fullstendig kontroll over alle akspekter av driften. SAP Business One leverer alt det du trenger for å administrere alle de viktigste forretningsområdene dine.

SAP Business One er designet for å imøtekomme behov hos små og mellomstore bedrifter, samt datterselskap av større bedrifter. Bedrifter som implementerer SAP Business One vil raskt oppdage fordelene ved å benytte en integrert ERP-løsning.

SAP Business One inneholder velintegrerte analyse- og rapporteringsverktøy, som gir deg mulighet til å hente ut viktige forretningsopplysninger fra alle funksjonsområder, herunder:

 • Regnskap
 • Salg
 • Innkjøp
 • Lager
 • Produksjon
 • Service
 • Drift

Med tilgang til opplysninger som til enhver tid er fullt oppdatert kan du ta bedre beslutninger.

I tillegg til muligheten for å danne brukerdefinerte rapporter for å imøtekomme spesifikke informasjonsbehov, inneholder SAP Business One også mange gode standardrapporter.

Alle rapporter, fra basisrapporter som salgsanalyse til mer allsidige analyser av varelager, kan utvides slik at du får mer dyptgående analyser.

Hver rapport kan tilføyes til et brukerdefinert dashboard, slik at den rutinemessige rapporteringen blir lett tilgjengelig ved hjelp av et enkelt klikk

Dersom virksomheten din vokser raskere enn IT-infrastrukturen din er i stand til å støtte opp under, eller at dere ikke har de IT-ressursene som kreves for å implementere en on-premise løsning, tilbyr Boyum IT også muligheten for implementering av SAP Business One som en hosted løsning.

Om det er best for deg å bruke din egen IT-infrastruktur eller å benytte en hosted plattform avhenger blant annet av virksomhetens overordnede krav, hvor mye dere vil investere i systemet, samt langsiktige mål.

SAP Business One kan hostes i form av en pay-per-use modell der du kun betaler for de ressursene du bruker.

Du er velkommen til å ta kontakt salgno@bitpeople.com dersom du gjerne vil vite mer.

Det er flere faktorer som avgjør hvor raskt SAP Business One kan implementeres og tilpasses din bedrift.

Som din partner i implementeringen følger BitPeople en spesifikk metode for å sikre at du har en klar oppfattelse av hvilke ressurser og hvilket tidsperspektiv som kreves helt fra starten av prosjektet. Vi kaller det 38 modellen.

Ytterligere overveielser inkluderer: størrelsen på bedriften din, kompleksiteten av bedriftsstrukturen, type ERP-implementering, samt hvilke eventuelle add-ons eller tilpasninger som er nødvendige.

BitPeople bruker en gjennomtestet metode ved implementering av SAP Business One. Våre sertifiserte konsulenter jobber for å utvikle en detaljert forståelse for hver enkelt kunde, og for hvordan du kan bruke SAP Business One som et fundament for dine brukerdefinerte forretningsmessige krav.

Når bedriften din er fullt integrert til SAP Business One vil våre konsulenter alltid være tilgjengelig for supportspørsmål.

Du har bruk for dine eksisterende forretningsdata, slik som kunder, leverandører, varer og fakturaer i SAP Business One.

Data fra ditt tidligere system kan importeres til SAP Business One fra en tekstfil, Excel-regneark eller manuelt.

For å sikre at overførselen av data gjennomføres så smidig som mulig har SAP Business One en add-on som heter data transfer workbench (DTW). Dette verktøyet gir deg mulighet for å importere ytterligere stamdata og transaksjonsdata via datauttrekk, datakartlegging og dataimport.

SAP Business One er designet for små og mellomstore bedrifter. Derfor støtter applikasjonen flere teknologier for å avspeile de ulike nivåer av IT-investeringer som foretas av raskt voksende bedrifter.

På grunnleggende nivå har den nyeste versjon av SAP Business One, versjon 9.0, følgende minimumskrav: En god windows 2008 server med min. 8 GB hukommelse og 100 GB harddisk-plass.

Det bør vurderes å tilføye ytterligere prosessorer og hukommelse avhengig av antall mobilbrukere i bedriften din, og hvor mange SAP Business One Integration Services som er aktivert (mobilitet, kampanjestyring, inter company, forespørsler etc.)

Det finnes fire typer brukerlisenser i SAP Business One, som alle gir ulik tilgang til systemet.

Våre salgskonsulenter jobber med hver enkelt kunde for å finne de rette lisenstyper basert på brukernes enkelte behov.

Profesjonell bruker: En profesjonell bruker har tilgang til alle moduler og funksjoner i SAP Business One. Denne brukeren er gjerne involvert i bedriften på alle nivå, typisk administrerende direktør eller ledelsen.

Begrenset CRM-bruker: denne brukeren har tilgang til alle de viktigste funksjoner i salgs-, innkjøps- og CRM-modulene. Brukeren er gjerne involvert i salg eller markedsføring og har kundekontakt.

Begrenset logistikkbruker: denne brukeren har full tilgang til alle salgs-, lager- og produksjonsmoduler, og begrenset tilgang til innkjøpsmodulen. Denne lisensen er for medarbeidere som er involvert i innkjøp og supply chain management.

Begrenset finansbruker: denne brukeren har tilgang til alle viktige bank-, innkjøps- og økonomifunksjoner i SAP Business One. Typiske brukere omfatter kontrollere, regnskapsførere og finansanalytikere.

Add-ons til SAP Business One er skreddersydde løsninger som imøtekommer spesifikke behov i din voksende bedrift ved å utvide standardfunksjonene av den sentrale ERP-løsningen.

Vår prisbelønnet pakke av stabile og kraftfulle moduler, som jobber uavhengig for å sikre både SAP Business One kunder og partnere økt produktivitet og endeløs fleksibilitet. Det er slutt på å lete etter og implementere flere (og ofte uforenelige) add-ons til prosjektene dine. Ikke minst er det slutt på å vente på at utviklerne dine har tid til å gjøre det som du nå har muligheten til å gjøre helt selv, kun ved hjelp av et høyre-klikk eller en simpel konfigurasjon.

Kostnadene ved å implementere SAP Business One i din bedrift avhenger av fem sentrale punkter:

 • Distribusjonsmodell
 • Software lisensgebyr
 • Profesjonelle ytelser
 • Hardware
 • Vedlikeholdelse og support

Når du ber om et tilbud vil du, utover standardprisen for en SAP Business One, motta priser for ytterligere kostnader. Dette basert på antall brukere, brukerlisens-type, profesjonelle ytelser i forbindelse med implementeringen, vedlikeholdelsesgebyrer og ekstra hardware.

Investering i en integrert løsning som SAP Business One er avgjørende for bedrifter som ønsker å forbli konkurransedyktig i forbindelse med vekst. Avkastningen på investeringen oppnås typisk innenfor ett til tre år.

For ytterligere informasjon, eller hvis du ønsker et tilbud, ta kontakt med salgno@bitpeople.com.

BitPoeple har lang erfaring med trening i SAP Business One. Vi hjelper deg å oppfylle dine individuelle forretningsmessige mål, og tilfredsstiller dine behov for trening både før, under og etter implementeringen.

Vår trening omfatter både klasseundervisning og tilgang til e-learning. Vi har et sterkt ønske om å hjelpe deg med å få maksimal verdi ut av din SAP Business One implementering.

Se vår Youtube-kanal for mer informasjon og inspirasjon

Med de seneste teknologiske framskritt har markedet for små og mellomstore bedrifter blitt mer konkurransepreget.

For hver nye store versjon av SAP Business One fokuserer SAP på å utvide kjernefunksjonaliteten, slik at applikasjonen i høyere grad også retter seg mot den høyere ende av markedet.

Med det i fokus har SAP Business One løpende utviklet seg til å være en langsiktig løsning, som næringslivet kan fortsette med å bruke i kommende år.