Eiksenteret

Industri
Engros-salg av landbruksmaskiner

Produkter og tjenester
Salg og service av landbruksmaskiner og landbruksutstyr

Brukere
425

www.eiksenteret.no

Utfordringer og muligheter
  • Med en franchisekjede på 36 forhandlere/sentre i Norge, manglet vi oversikt og kontroll over hver franchise
  • Håndtering av logistikken. Utgangspunktet var ett system som samtlige enheter benyttet og som hadde vokst seg uoverskuelig i det daglige bruk
  • Å holde følge med endringene i jordbruksmarkedet
Hvorfor SAP Business One og BitPeople
  • Vi ønsket å oppnå full innsikt i alle EIK-franchisene, for å enklere kunne tilby god service, samt skape mersalg av maskiner og forbedre kvaliteten på disse
  • Vi ønsket også et moderne og fremtidsrettet system
  • Teamet hos BitPeople arrangerte workshops både for vår IT-avdeling og våre forhandlere, hvor alle aspekter ved implementeringen ble berørt
Hvilke resultater har gitt verdi
  • Implementeringen ble gjennomført innenfor estimert tid og budsjett, uten driftsstans eller forsinkelser i alle de 36 selvstendige implementeringene
  • Vi har fått støtte for våre interne prosesser og brukerne opplever det som enklere å administrere hverdagen
  • Vi har sett en reduksjon i vedlikeholdsutgifter
  • Nå har vi mer tid til å levere best mulig service til hver enkelt kunde

Det blir færre og færre bønder, men de vokser. Det er viktig at vi er i stand til å betjene dem – ikke bare når det kommer til salg av en traktor, men også mersalg. Vi trengte hjelp til å oppnå det.

Thomas Heskestad, Business Development Manager, Eiksenteret / AGCO Corporation

EIK/AGCO kudereferanse SAP Business One
Meny