fbpx

Kundereferanse

Eiksenteret

Eiksenteret fikk implementert SAP Business One til sine 200+ ansatte, les deres historie her.

EIK/AGCO kudereferanse SAP Business One
Industri:
Engros-salg av landbruksmaskiner
Produkter og tjenester:
Salg og service av landbruksmaskiner og landbruksutstyr
Brukere:
425

Hvem er Eiksenteret?

Eikmaskin er et ærverdig norsk selskap med røtter helt tilbake til 1906. Eiksenteret ble etablert som en franchisekjede i 1985, og bygger på ønsket og behovet for lokalt eierskap og tilstedeværelse i viktige landbruksområder over hele landet. Med Eikmaskin som kjedegiver og hovedkontor, har de enkelte Eiksenterne et stort apparat i ryggen med direkte forbindelser til moderkonsernet AGCO. Dette gir kollegiale forbindelseslinjer til traktorfabrikkene Fendt, Valtra og Massey Ferguson.

Finn ut mer om Eiksenteret og AGCO her:

Utfordringer og muligheter

Eiksenteret består av 36 forhandlere/sentre over hele Norge. Med sitt gamle system var dette en utfordring, da de manglet oversikt og kontroll over hver enkelt franchise. Håndtering av logistikken var også en utfordring da systemet hadde vokst seg til det uoverskuelige. Ledelsen ønsket også muligheten til å følge med på endringer i jordbruksmarkedet, noe de så som en mulighet ved implementering av nytt ERP-system.

Hvorfor SAP Business One og BitPeople

Vi ønsket å oppnå full innsikt i alle EIK-franchisene, for å enklere kunne tilby god service, samtidig som vi kunne skape mersalg av maskiner og forbedre kvaliteten på disse. Med et nytt ERP-system ønsket vi også et moderne og fremtidsrettet system, noe SAP Business One kunne tilby.

Teamet hos BitPeople arrangerte workshops både for vår IT-avdeling og våre forhandlere, hvor alle aspekter ved implementeringen ble berørt.

Hvilke resultater har gitt verdi

Implementeringen av SAP Business One ble gjennomført innenfor estimert tid og budsjett. Implementeringen gikk også uten driftsstans eller forsinkelser i alle de 36 selvstendige implementeringene. Med det nye systemet har selskapet fått støtte for interne prosesser, samtidig som brukerne opplever det som enklere å administrere hverdagen. Vi har også sett en reduksjon i vedlikeholdsutgiftene, samtidig som vi har fått mer tid til å levere best mulig service til hver enkelt kunde.

Det blir færre og færre bønder, men de vokser. Det er viktig at vi er i stand til å betjene dem – ikke bare når det kommer til salg av en traktor, men også mersalg. Vi trengte hjelp til å oppnå det.

Thomas Heskestad, Business Development Manager, Eiksenteret / AGCO Corporation

EIK/AGCO kudereferanse SAP Business One
Meny