fbpx

Nyheter i SAP Business One

SAP Summit 2022

Kommende nyheter i SAP Business One

Vi introduserer SAP Footprint Management for Clean Operations
SAP Product Footprint Management for Clean Operations er en ny modul for å dekke behovene til små- og mellomstore produksjonsbedrifter. Løsningen effektiviserer og forenkler karbonhåndtering, fra råvarer og produksjon til forbruk. I tillegg er modulen designet for å være enkel for brukeren, slik at hvem som helst kan bruke den. SAP Product Footprint Management for Clean Operations blir tilgjengelig  i løpet av Q3 2022.

Les mer om modulen her

Oppgradering av Web Client for SAP Business One
Web Client for SAP Business One er en modul tilgjengelig på MS SQL og SAP HANA. Modulen lar brukerne opprette, bearbeide og oppdatere markedsføringsdokumenter, stamdata og aktiviteter. Web Clienten inneholder de fleste funksjoner for å gjennomføre oppgaver i SAP Business One. Web Klienten har et enklere og bedre grensesnitt, slik at alle i selskapet enkelt kan gjennomføre sine arbeidsoppgaver med lavere kompleksitet.

Oppgradering av SAP Web Client Analytics
Web Client Analytics gir deg sertifiserte analytiske kartfunksjoner og forhåndsdefinert analyseinnhold. SAP Web Client Analytics lar brukeren strategisk samle inn, rapportere og analysere datene fra nettsteder og andre digitale kanaler for å forbedre brukeropplevelsen. SAP har nå gjort det enklere å sammenstille data og tilpasse design etter brukerens ønske, samtidig som analyser er gjort enklere. Personer kan nå hente rapporteringer «on the fly», for å redusere kompleksiteten.

Siste nytt fra Boyum IT

Oppgradering av Cloud Apps – Build, Produce & Inspect
Cloud Apps er en skybasert produksjonsmodul, fordelt i undermodulene Build, Produce & Inspect. Modulen fokuserer på den enkelte stillings arbeidsoppgaver, slik at de ansatte på produksjonsgulvet ikke trenger å bruke tid på unødvendige prosesser. Boyum IT har nå oppgradert modulen til å bli enda tettere integrert med SAP Business One og dets funksjoner for MRP. Ved hjelp av forhåndsdefinerte dashboard, får du nå rapporter direkte fra modulen i SAP Business One. Dette gjøres for eksempel i det forhåndsdefinerte dashbordet «Quality Controll», hvor administrative personer i selskapet nå kan se kvalitetsprotokoller fra produksjonen i sanntid, samtidig som de kan ta beslutninger ut i fra dette. Modulen har også fått en oppgradering hvor den enkelte brukeren kan spesifisere sine arbeidsoppgaver enda mer, for å få mest mulig ut av sin tid. Les de nyeste funksjonene her.

Les mer om Cloud Apps her

Share:

Siste nytt:
Meny