Produksjonsstyring er avgjørende for om du utnytter ressursene dine optimalt. Du får bedre oversikt over forbruket, og full kontroll på de indirekte og direkte produksjonsomkostningene med detaljert før -og etter-kalkulasjon.

Du sikrer deg at ressursene dine optimeres i forhold til output, reduserer changeover og setups, samtidig som du er i stand til å møte krav fra kundene. Med produksjonsstyring kan du kalkulere nøyaktig leveringstid, og kombinert med APS kan du planlegge i større mengder og fortsatt beregne en nøyaktig leveringsdato.

Produksjonsstyring eliminerer feiltrinn

Produksjonsstyring fra Beas Manufacturing gir deg tilgang på et bredt utvalg av funksjoner som gjør det mulig å følge alle aspekter av produksjonsplanleggingen tett. Dersom utløpsdatoen på råmaterialer eksempelvis er en utfordring, er det mulig å lage en rapport som identifiserer alle lots som er nære utløpsdatoen. Videre er det også mulig å planlegge down-time i en ressurskalender.

Ved hjelp av produksjonsstyring er det i tillegg mulig å bygge dashboards basert på KPIene dine som kan levere fullt oppdaterte data. Det gir deg full oversikt over virksomheten, slik at du raskt kan tilpasse og håndtere eventuelle utfordringer som svekker konkurranseevnen din.

Alle data er lagret sentralt og online – det eliminerer manuell inntastning og styrker nøyaktigheten i rapportene dine.

  • Papirbaserte prosesser – brukervennlige terminaler reduserer papirbaserte prosesser og gir tilgang til alle relevante dokumenter.

  • Reduser produksjonsomkostningene ved hjelp av et godt overblikk over forbruket, og kontroll på de indirekte og direkte produksjonsomkostningene med detaljert før -og etter-kalkulasjon.

  • Alternative materialer – ett tastetrykk og du kan velge alternative materialer for en produksjonsordre eller alternative ressurser for å dempe belastningen på enkelte maskiner.

HTS Maskinteknikk

«Det var enkelheten og bredden i SAP Business One i kombinasjon med den gode og avanserte funksjonaliteten i Beas Manufacturing’s produksjonsmodul som ble avgjørende for valget av SAP Business One»

Henning Øvland Olsen, HTS Maskinteknikk AS

Fordeler med produksjonsstyring

Last ned brosjyren

Last ned brosjyren med spørsmål og svar om Beas Manufacturing

Med god oversikt over hvilke ressurser du har og stamdata lett tilgjengelig blir produksjonsplanlegging enkelt. Du har full tilgang til produkter, materialelister, ruter og ulike workshops. Du kan innstille maskinene dine ut fra eksempelvis kapasitet, effektivitet, dokumenter eller omkostninger. På den måten får du optimert produksjonen og maskinene dine.
Last ned brosjyren

Produksjonsløsning med utgangspunkt i Best Practice

Etter mange år på markedet og med over 1000 globale kunder som i dag bruker vår produksjonsløsning Beas Manufacturing til ERP-systemet; SAP Business One, har vi hos BitPeople forstått hvor viktig det er å ha kjennskap til og forstå spesifikke krav og utfordringer, som stilles til produksjonsvirksomheter i dag.

Vi har erfart at størsteparten av forretningsprosessene går igjen på tvers av virksomheter i samme bransje. Derfor har vi i vår Industry packages tatt utgangspunkt i best practice for liknende virksomheter innenfor forskjellige industrier.

Gjennom våre industri-pakker forstår vi de unike mulighetene en produksjonsvirksomhet har for å optimere deres produksjon. Vi har i den forbindelse konsolidert vår mangeårige erfaring med forretningsprosesser i produksjonsvirksomheter over hele verden, og skapt en rekke best practice prosesser. Vi har definert og visualisert disse prosessene, så vi i implementeringsprosjektet kan prioritere ressursene, og fokusere på dine forretningsmessige konkurranseparametere. På denne måten sikrer vi den rette forståelsen til en suksessfull implementering – selv i de største produksjonsvirksomheter.”
Niels Hermansen, CEO, BitPeople

Produksjonsstyring

Ytterligere informasjon