Med prosjektstyringsmodulen fra SAP Business One kan dere reagere raskere dersom noe med prosjektet holder på å gå galt.

Registrering av timer, innsikt i prosjektets kostnader, før/etter-kalkulasjon, samt at du er i stand til å handle direkte fra prosjektet gjør at dere bruker ressursene bedre og får mer ut av jobben dere legger ned.

På verdensplan er det mer enn 400 virksomheter som allerede bruker prosjektstyringsmodulen vår.

Modulen er skapt for prosjektorienterte virksomheter, og kan tilpasses etter den enkelte virksomhets behov og industri.

SAP Business One Prosjektstyring

Uansett om det kun er deler av virksomheten som er prosjektbasert, eller om det er snakk om en kombinasjon av handel, service og prosjekter kan prosjektstyringsmodulen oppfylle de kravene du har.

Forskjellen på modulen vår og andre prosjektstyringsmoduler er at vår kan integreres med SAP Business One slik at du ikke trenger et annet system for å håndtere virksomheten din. Det gir et fleksibelt og effektivt system. 

Hva kan prosjektstyringsmodulen hjelpe deg med?

Modulen er integrert med økonomisystemet ditt i SAP Business One som gjør det enkelt å holde et økonomisk overblikk gjennom hele prosjektet.

Du kan sikre deg løpende innbetalinger fra kundene og samarbeidspartnere med Milestone. Det samme gjelder for CashFlow og Likviditetsstyring der prosjektstyringsmodulen gir deg bedre kontroll over økonomien.

En annen ting som gjør denne prosjektstyringsmodulen relevant er at du kan holde styr på ressurser, medarbeidere og maskiner via Gantt kort. På den måten kan du planlegge prosjektene dine bedre, og gi kundene dine en mer realistisk tidshorisont.

  • Få kontroll på deadlines, budsjetter og ressurser

  • Medarbeidere får tilgang til alle relevante dokumentasjoner

  • Automatiserte prosesser

  • Innkjøps- og materialstyring

  • Etterkalkulasjon

  • Sanntidsdata som gjør at du kan ta beslutninger på et bedre grunnlag

Ytterligere informasjon