Den imøtekommende og ærlige relasjonen til kundene har vært sentral

Av Kai Drolsum, 20. november 2021

«Verden utvikler seg raskere og raskere, og ikke minst siden koronapandemien har utviklingen av nye, tekniske løsninger fått fart. Dette har vi måttet forholde oss til. Og det er jo også det som gjør at det er så spennende».

Oppkjøp av Adles AS

Kai Drolsum har vært med siden BitPeople for første gang fikk norsk jord under føttene. Men selv om han har vært med lenge og faktisk har jobbet med SAP Business One enda lenger, har det ikke blitt kjedelig… Tvert imot.

Med ærlighet kommer man lengst

Med teknologiens raske utvikling har Kai opplevd større og større krav fra kundene. Både til BitPeoples teknologiske know-how, men også, og kanskje enda viktigere, til deres rådgivning. Han er selv stolt av og alltid være ærlig ovenfor kundene og imøtekommende overfor deres utfordringer. Den ærligheten er kun blitt enda viktigere de siste årene.

Vi leder kunden til den nye teknologien

Når en kunde inngår et partnerskap med BitPeople, kan Kai merke at de får en følelse av at de blir ført tynt gjennom den uhåndterlige mengden av ny teknologi.

«Kundene vet at de kan regne med oss uansett hvilken teknologi som kommer. De vet at når vi kommer med en anbefaling, så er den ikke bare basert på den tekniske kunnskapen vi har. Først og fremst er den basert på kjennskap til kundens situasjon og behov, samt ærlighet og imøtekommenhet i forhold til deres situasjon. Det er det som i dag skiller oss fra konkurrentene,» avslutter han.

Den viktigste verdien i mitt arbeid er å vise ærlighet overfor kunden. Vi har over de siste par årene sett at vi er nødt til å bygge opp en trygg og ærlig relasjon med dem, slik at de vet at de kan regne med oss. Dette var det viktig for meg å leve opp til tidligere, men det er blitt enda viktigere her i 2025, fordi kundene nettopp forventer en imøtekommende dialog.

Kai Drolsum

Konsulent i BitPeople

Del:

Du er kanskje også interessert i:
Meny