Du er ikke alene om å ha mye data som gjør systemene dine stillestående og tidskrevende å jobbe med.

Hvor ofte har du ikke tenkt tanker som «hvorfor tar det tjue minutter å kjøre denne rapporten», eller «hvorfor kan jeg ikke åpne dette programmet»?

Det er her HANA kommer inn i bildet. Denne modulen hjelper deg å ta beslutninger i forhold til virksomheten, kundeservice eller finansiering basert på fullt oppdaterte data.

Ved hjelp av In-memory funksjonen kan HANA analysere store mengder oppdaterte data, så du kan få svar på spørsmålene dine her og nå.

SAP HANA

Sjekk oppdatert ATP, reserve ATP, foreslå leveringsplaner, styr leveringsmengder og bestill leveranser

Ekspeder ordre, bekreft ordrestatus, se alternativer, sjekk muligheter for å løfte og re-planlegge salgsordre

Få et dyptgående bilde av din virksomhets pengestrøm og sikre at du har den økonomi du behøver for å styre forretningen din og gripe nye muligheter

Opprett dine egne finansierings- eller driftsmessige rapporter, helt uten behov for teknisk innsikt, med HANAs trekk-og-slipp rapportdesigner

Opprett interaktive dashboards basert på data fra SAP Business One med pek-og-klikk, og få innsikt som kan hjelpe deg med å planlegge framtiden

Få raskere tilgang til relevant data eller transaksjonsinformasjoner basert på en Google-lignende søking

Hvorfor SAP HANA

Hvis du ønsker morgensdagens nøkkeltall allerede i dag er det HANA du leter etter.

Modulen er bygget på pervasive analysis, som gir deg svarene du har bruk for. Det er mange gode grunner til at du burde vurdere HANA – eksempelvis kan vi nevne:

  • Mulighet for tilgang til SAP Business One direkte fra browser

  • Rollbasert cockpit tilpasset den enkelte bruker

  • 21+ pre-konfigurerte rapport widgets

  • Lag dine egne rapport widgets og utvid med «pervasive analysis»

  • 30+ pre-konfigurerte KPI widgets

  • 5 pre-konfigurerte «teller» widgets

  • 4 pre-konfigurerte «workbench» widgets

  • SAP Business One funksjonalitet og rapportering fra IOS og Android Apps

SAP HANA er verdifull for bedriften din

Ytterligere informasjon