fbpx

Bærekraft i SAP Business One

On our path to zero emissions –
Invester i en bærekraftig fremtid du også!

SAP Product Footprint Management for Clean Operations

BitPeople hjelper virksomheter med å bli bærekraftige ved hjelp av SAP Product Footprint Management for Clean Operations. SAP Product Footprint Management for Clean Operations er designet for å dekke behovene til små- og mellomstore produksjonsbedrifter. Løsningen effektiviserer og forenkler karbonhåndtering ned til enkelt produktene, fra råvarer til produksjon.

SAP Product Footprint Management for Clean Operations er designet for å være enkelt for brukeren, slik at hvem som helst kan bruke løsningen. Du vil samtidig overholde GHG-protokollen ved å lage inventaret på selskapsnivå som er nødvendig for å identifisere enn virksomhets utslippskilder og spore endringer over tid. SAP Product Footprint Management for Clean Operations er bygget på SAP Business Technology Platform (SAP BTP) og er utformet for å enkelt integreres i SAP Business One. Den er også åpen og fleksibel for å imøtekomme andre datakilder, som for eksempel integrerte smarte målesystemer. Etter hvert som relevante miljøstandarder dukker opp og utvikler seg, vil disse bli innlemmet i løsningen som en del av SAPs road map.

Bærekraft har fått økt betydning den siste tiden, ikke bare på grunn av miljøhensyn – men også for å styrke bunnlinjen ved å øke ressurseffektivitet, forbedre styringspraksis, dyrke et positivt omdømme og fremtidssikre seg mot reguleringer.

Insikt i karbonavtrykk

Informerte beslutninger

Ta informerte beslutninger om produktporteføljer, investeringer og innkjøp.

Reduser karbonavtrykk

Støtt overgangen fra ressurseffektivitet til økoeffektivitet.

Invester i fremtiden med SAP Product Footprint Management for Clean Operations

SAP Business One | ERP-system
SAP Product Footprint Management dashboard
SAP Product Footprint Management
FN Bærekraftsmål

Bærekraft blir stadig viktigere

FNs bærekraftsmål er en felles plan for hele verden i å få en bærekraftig utvikling. For å nå dette målet, må alle bidra. Bærekraftig utvikling handler om mer enn kun å redusere fotavtrykket – det handler også om å skape næringsutvikling og nye forretningsmuligheter. I en rapport fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kommer det frem at alle verdens kanter har fått endret klima som følge av utslipp. De største utslippene kommer fra menneskelig produksjon av karbondioksid gjennom fossilt brensel. Bærekraft blir derfor viktigere og viktigere, og stadig nye regler tiltrer. EUs grønne vekststrategi (Green Deal) er en ny reform for å sikre en helhetlig tilnærming på tvers av politikkområder og sektorer for å integrere bærekraft videre. Strategien tilrettelegger for at verden er klimanøytral innen 2050.

Som leverandør av SAP Business One er vi stolte over å kunne tilby verktøy som legger til rette for dette. Med SAP Product Footprint Management for Clean Operations, får selskaper innsikt av sine produkters karbonavtrykk, samtidig som ERP-systemet legger til rette for en sunn drift og fremtidig vekst av selskapet. I BitPeople hjelper vi bilmekanikere med å planlegge hverdagen, sveisere med bestillinger og fiskeindustrien med sporbarhet. Programvaren vår er en viktig del av infrastrukturen for å oppnå en bærekraftig økonomi blant selskaper i Norge og Danmark.

Bærekraftig produksjon

Fordeler med SAP Product Footprint Management for Clean Operations

SAP Product Footprint Management for Clean Operations gir virksomheter muligheten til å administrere sine kommersielle aktiviteter på en ansvarlig måte, og samtidig overholde de kommende lovgivningene innen bærekraft. For virksomheter som tar i bruk systemet, vil det over tid være mulig å redusere sitt karbonavtrykk, i henhold til FNs bærekraftsmål, samtidig som selskaper får et godt grunnlag for fremtidige investeringer. Modulen byr også på muligheter for ekstern kommunikasjon mot B2B-kunder og forbrukere, ved å gi åpenhet om karbonavtrykk på produktnivå.

Ved å ta bærekraftige valg i virksomheten kan et selskap styrke sin konkurransekraft og omdømme, samtidig som nye forretningsmuligheter dukker opp.

Invester i fremtiden du også!

Siste nytt innen bærekraft:

Kontakt oss om bærekraft i dag
Fill out this field
Vennligst skriv inn en gyldig e-postadresse.
Fill out this field
Trond Lunde
Trond Lunde

Country Manager

Meny