fbpx

Smartere produksjonsstyring med Beas

22. februar 2023

Produksjonsbedrifter må forholde seg til en stadig mer kompleks verdikjede. Dette gjør at stadig flere virksomheter tar i bruk industri 4.0, men hva betyr det egentlig?

Smartere produksjonsstyring

Dagens produksjonsbedrifter må forholde seg til en stadig mer kompleks verdikjede. Med større krav til kvalitet, varedokumentasjon, uforutsigbare leveranser, tøff konkurranse, kostnadspress og konsekvenser fra globale hendelser.

Verdikjeden

Under koronapandemien har vi sett behovet for at selskaper og næringslivet i større grad er nødt til å kartlegge deres verdikjeder, og gjøre risikovurderinger på sine leverandører. Den globale effekten av pandemien viser en betydelig sårbarhet i virksomheters verdikjeder.

Dagens globaliserte verdikjeder er optimalisert for å gjøre produksjonstider til et minimum og til lavest pris. Eksempler på dette er klær, elektronikk og biler som blir produsert i Kina, slik at vi i Norge kan kjøpe dem billig. De seneste årene har imidlertid forbrukerne begynt å kjøpe mer bærekraftige løsninger, noe de gjerne betaler litt ekstra for. Selskaper må derfor i økende grad bevise hvor produktene kommer fra, men samtidig holde prisene nede. Forretningssystemene må derfor ta høyde for en rekke faktorer som varedokumentasjon (sporbarhet), leveranser og kostnader.

Industri 4.0

Fra den første industrielle revolusjonen på 1700-tallet har teknologien kommet langt, faktisk så langt at vi nå er i den fjerde. Industri 4.0 kan sies å være en evolusjon hvor eksisterende teknologi kobles sammen på en ny måte for å oppnå større effektivisering og kostnadsreduksjon. Stadig flere produksjonsbedrifter er på god vei inn i den fjerde revolusjonen, hva holder din virksomhet tilbake?

Gjennom digitalisering av produkter og tjenester, samt. teknologisk integrasjon gjennom verdikjeden, er det mulig å hente ut større kostnadseffektivitet og økt produktivitet. Dette handler ikke om å erstatte det menneskelige perspektivet i bedriften, men å øke produktiviteten av produksjonen med digitale løsninger. Gjennom internett tilknyttede maskiner og apparater, mobiler, applikasjoner, sensorer etc. kan man effektivisere store deler av det manuelle arbeidet.

Ved hjelp av en produksjonsmodul som Beas Manufacturing kan man enkelt effektivisere produksjonsplanleggingen, kostnadskontroll, samt. optimere en rekke manuelle og tidskrevende oppgaver. Ved hjelp av Big Data og Internet of Things i ERP-systemet, kan man enkelt hente ut rapporteringer som vil øke produktiviteten og redusere produksjonskostnadene.

Beas Manufacturing til SAP Business One

Hvert selskap, inkludert små og mellomstore produksjonsbedrifter, står konstant overfor utfordringer og muligheter med en digitalisert produksjon. Med Beas Manufacturing kan du forbli konkurransedyktig ved å strømlinjeforme prosessene dine – fra å administrere bestillinger, produksjonsplanlegging, lagerstyring og kontroll fra start til slutt. Få et smartere produksjonstyring system med Beas manufacturing  Sammen med SAP Business One, vil du kunne oppleve store kostnadsbesparelser om systemet blir brukt riktig.

Interessert i å vite mer om produksjonsmodulen Beas Manufacturing? Les mer her

Del:

Du er kanskje også interessert i:
Meny