Vi vant på vår kompetanse innenfor utvikling og rådgivning

Av Ellen Strømer Trachte, 27. juli 2021

Ellen opplevde en stigende etterspørsel på kompetent veiledning innenfor den teknologiske utviklingen og løsninger som fulgte med tiden, og det var viktig å bli med på bølgen. Derfor har BitPeoples norske avdeling også vokst betydelig siden. 

Vi vant på vår kompetanse innenfor utvikling og rådgivning

“Vi hadde løsningen som førte kunden trygt gjennom utviklingen, og som var intuitiv å bruke.”

Dette sier seniorkonsulent, Ellen Størmer Trachte, når hun ser tilbake på BitPeoples utvikling over de siste fem årene. Ellen tilhører den norske avdeling av BitPeople, hvor hun daglig fungerer som sparringspartner og diskuterer løsninger med kunder med en fagprofil innenfor finans og økonomi. Derfor har hun alltid hatt dyp innsikt i kundenes behov og innså allerede på begynnelsen av 2020-tallet at etterspørselen etter god, faglig rådgivning og teknologisk utvikling ville vokse. 

“Vi har de siste årene hjulpet kundene med å finne frem til den best mulige løsningen på utfordringene med kompleks teknologi. Fra kundesiden har det de siste årene vært et stort fokus på å følge med på teknologien. Derfor visste vi at vi måtte gjøre det enda enklere og mer intuitivt for kundene å bruke vårt system.” 

Bli med på den teknologiske bølgen 

Teknisk kompetanse var og er derfor en av BitPeoples viktigste verdier, og nettopp det som gjorde at BitPeople skilte seg fra andre spillere på markedet allerede i 2020. Ellen opplevde en stigende etterspørsel på kompetent veiledning innenfor den teknologiske utviklingen og løsninger som fulgte med tiden. Det var viktig at BitPeoples norske avdeling ble med på den bølgen, og har vokst betydelig siden.

BitPeople lagerstyring

“Vi hadde allerede den gang konsulenter med kompetanse innenfor mange forskjellige fagområder, og det har kommet flere siden. Det har gjort at vi i dag kan løse ethvert problem for kunden og gjøre våre løsninger enda mer intuitive. Derfor er det den kompetente rådgivningen sammen med vår evne til å følge med på den teknologiske utviklingen, som gjør at vi står så sterkt i dag.”

Ellen Størmer Trachte

Vi har de siste årene hjulpet kundene med å finne frem til den best mulige løsningen på utfordringene med kompleks teknologi. Fra kundesiden har det de siste årene vært et stort fokus på å følge med på teknologien, og derfor visste vi at vi måtte gjøre det enda enklere og mer intuitivt for kundene å bruke vårt system.

Ellen Størmer Trachte

Seniorkonsulent i BitPeople

Del:

Du er kanskje også interessert i:
Meny