Produmex WMS er et fullverdig lagerstyringssystem for SAP Business One som gjør logistikkprosessene dine mer effektive og profitable.

Som standardversjon understøtter Produmex WMS mange ulike typer av lagervirksomheter, med over 300 fornøyde kunder på verdensbasis.

Produmex WMS er ikke utelukkende designet for å håndtere in-bound og out-bound logistiske funksjoner og interne lagerstyringsprosesser, men tilbyr også funksjonaliteter som gir distributører og produsenter bedre støtte i møte med kundene, industrien og lovmessige krav.

Eksempelvis kan kundesegmenter velges ut med FEFO lagerrotasjon og scannerne GS1 og SSCCs nummerplate for å forbedre hastigheten på transaksjonene og materialflyten i hele virksomheten.

Produmex WMS jobber i lokasjoner, soner og ruter, noe som bidrar til å effektivisere lageret.

Sporbarhet, batchnummerering og RMA håndtering er naturligvis også en del av løsningen. Automatisk påfyllingsfunksjonalitet, lageroverførsler, cross-docking, holdbarhetsinformasjon, samt QA, er ytterligere funksjoner som gjør det mulig å effektivisere lageret.

Lagerstyring

Beslutninger kan tas raskere, bedre og med større sikkerhet med Produmex WMS

  • Produmex WMS fungerer smidig ved hjelp av plukkestrategier fordelt på soner og ruter.

  • Ledelsen får sanntidsdata som gjør at beslutninger kan tas raskere, bedre og med større sikkerhet.

  • Produmex WMS er utstyrt med dynamiske rapporter som hele tiden gir overblikk over aktuelle ordrer, oppfylling, plukklister m.m.

  • En klar og merkbar reduksjon i antall returvarer og kundekreditter.

  • Det blir mulig å møte BRC og FDA revisjonskravet om sporbarhet på 4 timer.

  • Produmex WMS sikrer korrekte forsendelser av produkter og mer fornøyde kunder.

Lagerstyring WMS

Nøkkelfordeler med Produmex WMS

Ytterligere informasjon