fbpx

Personvernerklæring

BitPeople (heretter vi, oss eller vår) personvernerklæring hjelper deg å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler dem inn, samt hvordan vi håndterer, beskytter, oppbevarer, overfører og sletter dine personopplysninger. Vi respekterer ditt privatliv og tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig, og opplyser om vår forpliktelse til personvernforordningen.

Personopplysninger er informasjon som kan identifisere deg som person, som for eksempel e-postadresse, gateadresse, telefonnummer, IP-adresse etc. Anonyme data er ikke underlagt denne reguleringen.

Dataansvar

BitPeople er dataansvarlig for behandlingen av personopplysninger i følgende situasjoner:
(i) i forbindelse med din bruk av vår hjemmeside bitpeople.com/no (cookies),
(ii) når du kommuniserer med oss,
(iii) når du mottar vårt elektroniske nyhetsbrev, og
(iv) i forbindelse med kundeadministrasjon (CRM).

BitPeople fungerer i visse situasjoner som databehandler, for eksempel når vi tilbyr konsulent- og supporttjenester på vegne av våre partnere. Denne personvernerklæringen beskriver bare vår behandling av personopplysninger når vi opptrer som en uavhengig behandlingsansvarlig.

Felles dataansvar

Som en del av kundeadministrasjon er vi og gruppeselskapene våre dataansvarlige for behandlingen av personopplysninger som en del av kundeadministrasjonen (CRM). Du kan se en oversikt over de andre konsernselskapene i avsnittet “Konsernselskaper” nedenfor.

Formål og rettsgrunnlag

(i) Bruk av nettstedet vårt (cookies)

BitPeople er behandlingsansvarlig for behandlingen. Når du besøker nettstedet vårt, registrerer vi informasjon om dine besøk via informasjonskapsler, inkludert f.eks. din atferd på nettstedet (dvs. hvilke sider du har sett på), hvilken nettleser du bruker, din geografiske beliggenhet, hvilken IP-adresse du bruker og påloggingsinformasjonen din. (brukernavn og passord). Denne informasjonen kan i noen tilfeller omfatte personlig informasjon.

Vi registrerer informasjonen for å tilby en trygg, stabil og kundevennlig brukeropplevelse på nettstedet, samt å føre statistikk over bruken av nettstedet vårt. I tillegg behandles informasjonen i visse tilfeller til å målrette markedsføring, basert på brukerens oppførsel.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er:

For nødvendige funksjonalitetscookies: § 4 i kjennelsesbekreftelsen, jf. Artikkel 6 (1) i databeskyttelsesforordningen. 1, bokstav f, når vi forfølger vår legitime interesse i å kunne opprettholde funksjonaliteten og sikkerheten til nettstedet, og for andre informasjonskapsler: § 3 i kjennelsesbekreftelsen, jf. Artikkel 6 (1) i databeskyttelsesforordningen. 1, bokstav a, ettersom vi har innhentet ditt samtykke.

Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler i vår informasjonskapsel policy.

(ii) Når du kommuniserer med oss

Hvis du som kunde, leverandør eller annen kontakter oss (f.eks. via e-post, kontaktformular eller chat på websiden), vil din henvendelse ofte inneholde personlig informasjon, for eksempel kontaktinformasjon, tilknytning til et bestemt selskap eller annen personlig informasjon som du kan gi oss. I noen tilfeller kan vi også motta lignende personlige opplysninger om deg fra tredjeparter, for eksempel din arbeidsgiver.

Vi behandler informasjonen for å håndtere og svare på din henvendelse, og for å kommunisere med deg og selskapet du representerer. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er artikkel 6 nr. 1 i databeskyttelsesforordningen. 1 bokstav f når vi forfølger vår legitime interesse i å kunne svare på generelle henvendelser, samt oppfylle en avtale vi kan ha inngått med selskapet du representerer.

(iii) Elektroniske nyhetsbrev

Når du registrerer deg for BitPeoples nyhetsbrev, registrerer vi e-postadressen din, samt navn, firma og foretrukket format på nyhetsbrevet, for å kunne sende deg relevante nyheter, tilbud og tips og triks. Det juridiske grunnlaget for behandlingen vår er samtykke du har gitt i henhold til markedsføringsloven § 10.

(iv) Kundeadministrasjon (CRM)

BitPeople samt de øvrige konsern forbundne selskaper er dataansvarlige for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med kundeadministrasjon i konsernenes felles CRM-system.

Hvis du representerer en av våre kunder, kan vi registrere opplysninger om deg i vårt CRM-system, herunder dit navn, dine kontaktopplysninger, samt opplysninger om din tilknytning til en bestemt virksomhet. Vi behandler disse opplysninger som led i våres daglige kundeadministrasjon, herunder for at kunne opprettholde kontakten og relasjonen til våre kunder.

Rettsgrunnlaget for vår behandling er databeskyttelsesforordningens artikkel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vår legitime interesse i å kunne ivareta den daglige kundeadministrasjon og -relasjon, samt håndtere regnskaps-/økonomioppgaver i konsernet.

(V) Innsamling av personopplysninger (jobbsøker)

Det er frivillig å oppgi søknadsdataene dine. Men hvis du avslår å sende inn forespurte kandidatdata, kan vår mulighet til å vurdere deg som kandidat være begrenset. Denne personvernerklæringen dekker alle data du sender til BitPeople for og under rekrutterings- og utvelgelsesprosessen. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, følgende informasjon:

· Ditt navn, kontaktinformasjon, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdag og kandidatstatus.

· Informasjon inkludert i CV-en eller søknadsbrevet, som jobbhistorie, akademisk bakgrunn og resultater, ferdigheter og kompetanse, personlige interesser, språk som snakkes

· Jobbpreferanser og type jobb som søkes

· Potensielle navn og kontaktinformasjon til dine dommere/referanser oppgitt i CV eller søkebrev.

Mottakere av dine personopplysninger

Formål Videregivelse til andre dataansvarlige
(i) Bruk av vår hjemmeside (cookies) Personlig informasjon i informasjonskapsler overføres til tredjeparter, hvis du har gitt ditt samtykke til bruk av tredjeparts informasjonskapsler på nettstedet.
(ii) Når du kommuniserer med oss Personlig informasjon som kan inngå i vårt regnskapsmateriale (f.eks. fakturaer) kan overføres til myndighetene, inkludert skatt.
(iii) Elektroniske nyhetsbrev Ingen.
(iv) kundeadministrasjon (CRM) Informasjonen videreformidles til konsernselskapene (som er felles ansvarlige for behandlingen av informasjon i CRM-systemet).
(V) innsamling av
personopplysninger (Jobbsøker)
Ingen.

I tillegg overlates din personlige informasjon til databehandlerne våre. Databehandleravtaler er inngått med alle databehandlere.

Overføring til tredjestater

Din personlige informasjon kan overføres til følgende mottakere i land utenfor EU / EØS:

• USA. Overføringsgrunnlagene er (i) EU-US Privacy Shield-ordningen, (ii) bindende selskapsregler, og (iii) EU-kommisjonens standardavtalevilkår.

• Kina. Grunnlaget for overføringen er EU-kommisjonens standardkontraktsbestemmelser.

• Sveits. Overføringsgrunnlaget er EU-kommisjonens beslutning om at Sveits tilbyr et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Sveits er dermed et trygt tredjeland.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon om vår overføring av personopplysninger utenfor EU og EØS, inkludert en kopi av relevante sikkerhetstiltak osv., Kan du be om dette ved å utøve dine rettigheter som beskrevet nedenfor i seksjonen «Dine rettigheter».

Oppbevaring av dine personopplysninger

Vi oppbevarer bare din personlige informasjon så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene vi har samlet inn informasjonen til, med mindre annet er lovfestet.

Vi bruker følgende generelle slettingsfrister:

Formål Slettefrister
(i) Bruk av vår hjemmeside (cookies) Informasjon i forbindelse med vår bruk av informasjonskapsler blir vanligvis slettet når informasjonskapselen blir slettet fra enheten din, og avhenger dermed av den spesifikke informasjonskapselen. Du kan lese mer om de forskjellige informasjonskapslene, inkludert levetiden og mulighetene for deaktivering, etc., i vår Cookiepolicy.
(ii) Når du kommuniserer med oss Informasjon som er inkludert i vårt regnskapsmateriale (f.eks. fakturaer) lagres vanligvis i 5 år fra utgangen av regnskapsåret som informasjonen gjelder, i samsvar med regnskapsreglene vi er underlagt, jfr. Kapittel 5 i regnskapsloven. Personopplysningene vi behandler i forbindelse med vår generelle kommunikasjon med deg (som forespørsler via chatten eller spesifikke støtteoppgaver osv.), Blir vanligvis slettet senest 12 måneder etter at din siste henvendelse er fullført / behandlet.
(iii) Elektroniske nyhetsbrev Informasjon relatert til sending av nyhetsbrev osv. Blir vanligvis slettet to år etter sending av vårt siste nyhetsbrev, med mindre du tidligere har trukket ditt samtykke.
(iv) Kundeadministrasjon (CRM) Kundekontaktinformasjon i CRM-systemet slettes vanligvis 6 måneder etter utgangen av regnskapsåret der kundeforholdet endelig avsluttes.
(v) Innsamling av persondata (jobbsøker) Etter tiltredt stilling. Maks 2 måneder etter søknaden ble sendt, med mindre annet er avtalt med kandidat.

Informasjonen blir slettet i samsvar med ovennevnte frister, med mindre vi har et spesifikt behov for å behandle informasjonen over lengre tid, for eksempel i forbindelse med en sak eller avtale.

Dine rettigheter

I henhold til personvernforordningen har du en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av informasjon om deg. Du kan lese om dem nedenfor, eller du kan lese dine rettigheter på datatilsynet.no.

Retten til å trekke tilbake samtykke

I situasjonene der du har gitt samtykke til behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppført nedenfor i delen «Kontakt». Hvis du velger å trekke tilbake samtykket ditt, påvirker det ikke lovligheten av behandlingen av dine personlige data på grunnlag av ditt tidligere gitte samtykke og frem til tidspunktet for tilbaketrekningen. Derfor, hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil det først tre i kraft fra denne tiden.

Rett til innsyn i egne opplysninger (rett til tilgang)

Du har rett til å få tilgang til informasjonen vi behandler om deg, samt en rekke tilleggsopplysninger.

Rett til rettelse av opplysninger (rettelse)

Du har rett til å få rettet feil informasjon om deg selv. Den registrerte kan be om at vi retter eller supplerer uriktige opplysninger, personene må da kunne sannsynliggjøre at opplysningene er uriktige og hva som er korrekt.

Rett til sletting

I visse tilfeller har du rett til å slette informasjon om deg før tidspunktet for vår generelle sletting skjer. Vi ber deg da ta kontakt med oss, slik at vi får fikset dette snarest (vanligvis 1 mnd.).

Rett til begrensning av behandlingen

I visse tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å begrense behandlingen, kan vi i fremtiden bare behandle informasjonen – bortsett fra lagring – med ditt samtykke, eller med det formål å etablere, håndheve eller forsvare juridiske krav, eller for å beskytte en person eller viktige offentlige interesser. I slike tilfeller kan personopplysninger lagres, men ikke brukes til noe.

Rett til å protestere mot behandling av personopplysninger

I visse tilfeller har du rett til å protestere mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger.

Rett til å motsette seg direkte markedsføring

Dersom formålet med personopplysningene er direkte eller tilpasset markedsføring, har den registrerte alltid rett til å protestere. Det finnes ingen unntak fra denne regelen, og virksomheten må respektere denne protesten.

Rett til å overføre informasjon (dataportabilitet)

I visse tilfeller har du rett til å motta din personlige informasjon i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og å få denne personlige informasjonen overført fra en dataansvarlig til en annen uten hindring.

Klage til Datatilsynet

Dersom du mener at BitPeople ikke overholder reglene i personopplysningsloven, ta kontakt med oss. Du kan også klage til datatilsynet om vår behandling av personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning her.

Kontakt

Du er velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål om beskyttelsen av din personlige informasjon, eller hvis du ønsker mer informasjon om dine rettigheter rundt denne personvernerklæringen. Du kan kontakte oss på contact@bitpeople.com.

Konsernselskap
BitPeople A/S
Sintrupvej 71.b, 1.tv.
DK-8220 Brabrand
Denmark
CVR-no. DK 26428904

Hovedkontor Norge
BitPeople Norway AS
Lilleakerveien 4A
No – 0283 Oslo
Norway
Org nr. 995 169 215

 

Først publisert: 19.08.2020, Oppdatert: 23.11.2022

Meny