Hos BitPeople tar vi personvernet og dataene dine på alvor. Du kan lese hvordan vi håndterer det her.

Personvernserklæring

BitPeople respekterer ditt privatliv og vi tar beskyttelsen av dine personlige data veldig alvorlig. Denne teksten beskriver hvordan vi behandler din personlige informasjon i ulike situasjoner.
Vi informerer om behandlingen av dine personopplysninger i henhold til retningslinjene i personvernforordningen, (EU) 2016/679 (GDPR). Du kan lese om formålene og det juridiske grunnlaget for behandlingen under.

Dataansvar

BitPeople er dataansvarlig for behandlingen av personopplysninger i følgende situationer:

(i) i forbindelse med din bruk av vår hjemmeside (cookies)
(ii) når du kommuniserer med oss
(iii) når du mottar våre elektroniske nyhetsbrev, og
(iv) i forbindelse med kundeadministrasjon (CRM).

BitPeople opptrer i visse situasjoner som databehandler, fx når vi leverer konsulent- og supporttjenester på vegne av våre partnere. Denne personvernserklæring beskriver vår behandling av personopplysninger når vi opptrer som selvstendig dataansvarlig.

Felles dataansvar

Som ledd i kundeadministrasjon er vi og alle selskaper i konsernet vårt felles dataansvarlige for behandlingen av personopplysninger som ledd i kundeadministrasjon (CRM). Du kan se en oversikt over de øvrige selskaper i konsernet i avsnittet «Konsern» nedenfor.

Formål og rettsgrunnlag

(i) Bruk av vår hjemmeside (cookies)
BitPeople er dataansvarlig for behandlingen. Når du besøker vår hjemmeside registrerer vi via cookies opplysninger om ditt besøk, herunder fx din atferd på hjemmesiden (dvs. hvilke sider, du har vært inne på), hvilken nettleser du bruker, din geografiske plassering, hvilken IP adresse du bruker samt din login-informasjon (brukernavn og passord). Disse opplysninger kan i noen tilfeller omfatte personopplysninger.
Vi registrerer opplysningene for å kunne tilby en sikker, stabil og kundevennlig brukeropplevelse på hjemmesiden, samt for å føre statistikk over bruken av vår hjemmeside.
Du kan lese mer om vår bruk av cookies i vår cookiepolitikk.

(ii) Når du kommuniserer med oss
Hvis du som kunde, leverandør eller annet kontakter oss (fx via e-mail) vil din henvendelse ofte inneholde personopplysninger, som kontaktinformasjon, tilknytning til en bestemt virksomhet eller andre personopplysninger som du gir oss. I visse tilfeller kan vi også motta lignende personopplysninger om deg fra tredjepart, fx din arbeidsgiver.
Vi behandler opplysningene for å kunne håndtere og besvare din henvendelse, og for å kommunisere med deg og den virksomhet som du representerer.
Vår behandling av personopplysninger følger offisielle retningslinjer. Det innebærer at vi følger vår legitime interesse i å kunne besvare generelle henvendelser, samt opfylle en avtale vi kan ha inngått med den virksomheten du representerer.

(iii) Elektroniske nyhetsbrev

Når du melder deg på våre nyhetsbrev, registrer vi din email adresse samt navn, firma og foretrukket format for nyhetsbrevet for å kunne sende deg relevante nyheter, tilbud og tips og triks. Rettsgrunnlaget for vår behandling, er ditt avgitte samtykke.

(iv) Kundeadministrasjon (CRM)
BitPeople samt øvrige selskaper i konsernet er dataansvarlige for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med kundeadministrasjon i konsernets felles CRM-system.
Hvis du representerer en av våre kunder kan vi registrere opplysninger om deg i vårt CRM-system, herunder ditt navn, din kontaktinformasjon samt opplysninger om din tilknytning til en bestemt virksomhet. Vi behandler disse opplysningene som ledd i vår daglige kundeadministrasjon blant annet for å kunne opprettholde kontakten og relasjonen til våre kunder.
Vår behandling av personopplysninger følger offisielle retningslinjer. Det innebærer at vi følger vår legitime interesse i å kunne ivareta den daglige kundeadministrasjon og -relasjon, samt håndtere regnskaps- og økonomioppgaver i konsernet.

Mottakere av dine personopplysninger

Formål Deling til andre dataansvarlige

(i) Bruk av vår hjemmeside (cookies) Personopplysninger fra cookies, deles med tredjeparter hvis du har gitt samtykke til vår bruk av tredjepartscookies på hjemmesiden.
(ii) Når du kommuniserer med oss Personopplysninger som kan inngå i vårt regnskap (fx fakturaer), kan deles med myndighetene, herunder Skatteetaten.
(iii) Elektroniske nyhetsbrev Ingen.
(iv) Kundeadministrasjon (CRM) Opplysningene kan deles med andre selskaper i konsernet (som er felles dataansvarlige for behandlingen av opplysninger i CRM-systemet).

Dessuten deles dine personopplysninger med våre databehandlere. Det er inngått databehandleravtaler med samtlige databehandlere.

Overførsel til land utenfor EU/EØS

Dine personopplysninger kan bli overført til følgende mottakere, som er beliggende i land utenfor EU/EØS:

• USA. Overførselsgrunnlagene er (i) EU-US Privacy Shield-ordningen, (ii) bindende virksomhetsregler, samt (iii) Europa-Kommisjonens Standardkontraktbestemmelser.

• Kina. Overførselsgrunnlaget er Europa-Kommisjonens Standardkontraktbestemmelser.

• Sveits. Overførselsgrunnlaget er Europa-Kommisjonens avgjørelse om at Sveits tilbyr et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Sveits er derfor et sikkert tredjeland.

Hvis du ønsker ytterligere informasjon om vår overførsel av personopplysninger utenfor EU og EØS, herunder en kopi av de relevante sikkerhetsforanstaltninger etc., kan du be om det ved å utøve dine rettigheter som angitt nedenfor i avsnittet «Dine rettigheter».

Oppbevaring av dine personopplysninger

Vi lagrer ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig.
Vi bruker følgende generelle slettefrister:

Formål Slettefrister
(i) Bruk av vår hjemmeside (cookies) Opplysninger i forbindelse med vår bruk av cookies slettes i utgangspunktet når cookien blir slettet fra din enhet, og avhenger derfor av den konkrete cookie. Du kan lese mere om de forskjellige cookies, herunder levetiden samt mulighetene for deaktivering etc., i vår Cookiepolitik.

(ii) Når du kommuniserer med oss Opplysninger som inngår i vårt regnskapsmateriale (fx fakturaer), oppbevares som utgangspunkt i [5] år fra utgangen av det regnskapsår som oplysningene relaterer seg til. Dette er i henhold til de lover og retningslinjer vi er underlagt ifm. Regnskapsføring.
De personopplysningene vi behandler i forbindelse med vår generelle kommunikasjon med deg (fx. henvendelser via chat eller konkrete supporthenvendelser etc.), slettes som utgangspunkt senest [12] måneder etter din siste henvendelse er avsluttet/ferdigbehandlet.

(iii) Elektroniske nyhetsbrev Opplysninger relatert til utsendelse av nyhetsbrev etc., slettes som utgangspunkt [2] år etter utsendelse av vårt siste nyhetsbrev, med mindre du tidligere har trukket ditt samtykke tilbake.

(iv) Kundeadministrasjon (CRM) Kundekontaktopplysninger i CRM-systemet, slettes som utgangspunkt [*] måneden etter utgangen av det regnskapsåret, når kundeforholdet er avsluttet.
Opplysningene slettes i overensstemmelse med de ovenstående frister, med mindre vi har et konkret behov for å behandle opplysningene i lenger tid, fx i forbindelse med en sak eller avtale.

Dine rettigheter

Du har etter en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg. Du kan lese mer om dem under.

Retten til å trekke samtykket tilbake
I de situasjoner der du har gitt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger, har du til enhver tid rett til å trekke ditt samtykke tilbake. Det kan du gjøre ved å kontakte oss på kontaktinformasjon som fremgår nedenfor under avsnittet «Kontakt».
Hvis du velger å trekke ditt samtykke tilbake, påvirker det ikke lovligheten av vår behandling av dine personopplysninger på bakgrunn av ditt tidligere meddelte samtykke og frem til tidspunktet for tilbaketrekkingen. Hvis du trekker ditt samtykke tilbake, har det derfor først virkning fra dette tidspunktet.

Rett til innsyn (innsynsrett)
Du har rett til å få innsyn i de oplysninger som vi har om deg, samt en rekke ytterligere opplysninger.

Rett til retting (retting)
Du har rett til å få feil informasjon om deg selv rettet.

Rett til sletting
I visse tilfeller har du rett til å få slettet informasjon om deg på tidligere tidspunkt enn der våre vanlige sletterutiner inntreffer.

Rett til begrensing av behandling
Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi kun behandle opplysningene (med unntak av oppbevaring) med dit samtykke, med hensyn til eventuelle rettskrav eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til innsigelse
Du har i visse tilfeller rett til å fremme innsigelse mot våre ellers lovlige behandling av dine personopplysninger.

Rett til å motta opplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, allminnelig anvendt og maskinlesbart format samt å få overført disse personopplysninger fra en dataansvarlig til en annen uten hindring.

Klage til Datatilsynet
Hvis du vil klage over vår behandling av dine personopplysninger, har du mulighet til å kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.no
Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om ”dine rettigheter” som du finner på https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/

Kontakt

Du er velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål rundt beskyttelsen av dine personopplysninger, eller hvis du ønsker mer informasjon om dine rettigheter. Du kan kontakte oss på contact@bitpeople.com

Konsernselskaper

BitPeople AS
Lilleakerveien 6D
NO-0283 Oslo
Norge
Org.nr. 995169215

BitPeople A/S
Sintrupvej 71.b, 1.tv.
DK-8220 Brabrand
Denmark
CVR-no. DK 26428904

BitPeople A/S
Egeskovvej 2
DK-2665 Vallensbæk Strand
Denmark
CVR-no. DK 26428904