fbpx

Hos BitPeople tager vi dit privatliv og dine data alvorligt. Du kan læse om, hvordan vi håndterer det her.

Privatlivspolitik

BitPeople respekterer dit privatliv, og vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Denne tekst beskriver, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forskellige situationer.

Vi oplyser om vores behandling af dine personoplysninger, fordi vi er forpligtede til det efter databeskyttelsesforordningen. Du kan læse om formålene med og retsgrundlaget for behandlingen, og se et overblik over modtagere og opbevaring af dine personoplysninger.

Dataansvar

BitPeople er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i følgende situationer:
(i) i forbindelse med din brug af vores hjemmeside bitpeople.dk (cookies),
(ii) når du kommunikerer med os,
(iii) når du modtager vores elektroniske nyhedsbrev, og
(iv) i forbindelse med kundeadministration (CRM).

BitPeople optræder i visse situationer som databehandler, fx når vi leverer konsulent- og supportydelser på vegne af vores partnere. Denne privatlivspolitik beskriver alene vores behandling af personoplysninger, når vi optræder som selvstændig dataansvarlig.

Fælles dataansvar

Som led i kundeadministration er vi og vores koncernforbundne selskaber fælles dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger som led i kundeadministration (CRM). Du kan se en oversigt over de andre koncernforbundne selskaber i afsnittet “koncernselskaber” nedenfor.

Formål og retsgrundlag

(i) Brug af vores hjemmeside (cookies)

BitPeople er behandlingsansvarlig for behandlingen. Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vi via cookies oplysninger om dine besøg, herunder fx hvilke sider, du har kigget på, hvilken browser du bruger, din geografiske placering, hvilken IP-adresse du har samt dine login-oplysninger (brugernavn og password). Disse oplysninger kan i nogle tilfælde omfatte personoplysninger.

Vi registrerer oplysningerne for at kunne tilbyde en sikker, stabil og kundevenlig brugeroplevelse på hjemmesiden, samt for at føre statistik over brugen af vores hjemmeside. Derudover behandles oplysningerne i visse tilfælde for at kunne målrette markedsføring, baseret på brugerens adfærd.

Retsgrundlaget for behandlingen er:

for nødvendige funktionalitetscookies: Cookiebekendtgørelsens § 4, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne opretholde funktionaliteten og sikkerheden på hjemmesiden, og for øvrige cookies: Cookiebekendtgørelsens § 3, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, idet vi har indhentet dit samtykke.

Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

(ii) Når du kommunikerer med os

Hvis du som kunde, leverandør eller andet kontakter os (fx via e-mail) vil din henvendelse ofte indeholde personoplysninger, såsom kontaktoplysninger, tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. I visse tilfælde kan vi også modtage lignende personoplysninger om dig fra tredjemand, fx din arbejdsgiver.

Vi behandler oplysningerne for at kunne håndtere og besvare din henvendelse, og for at kommunikere med dig og den virksomhed, som du repræsenterer.
Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne besvare generelle henvendelser, samt opfylde en aftale, vi måtte have indgået med den virksomhed, du repræsenterer.

(iii) Elektroniske nyhedsbreve

Når du tilmelder dig BitPeople’s nyhedsbrev registrerer vi din email adresse samt navn, firma og foretrukket format for nyhedsbrevet, med henblik på at kunne sende dig relevante nyheder, tilbud og tips og tricks. Retsgrundlaget for vores behandling er det samtykke, du har givet i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10.

(iv) Kundeadministration (CRM)

BitPeople samt de øvrige koncernforbundne selskaber er dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med kundeadministration i koncernens fælles CRM-system.

Hvis du repræsenterer en af vores kunder, kan vi registrere oplysninger om dig i vores CRM-system, herunder dit navn, dine kontaktoplysninger, samt oplysninger om din tilknytning til en bestemt virksomhed. Vi behandler disse oplysninger som led i vores daglige kundeadministration, herunder for at kunne opretholde kontakten og relationen til vores kunder.

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi forfølger vores legitime interesse i at kunne varetage den daglige kundeadministration og -relation, samt håndtere regnskabs-/økonomiopgaver i koncernen.

Modtagere af dine personoplysninger

Formål Videregivelse til andre dataansvarlige
(i) Brug af vores hjemmeside (cookies) Personoplysninger indeholdt i cookies, videregives til tredjeparter, hvis du har givet samtykket til vores brug af tredjepartscookies på hjemmesiden.
(ii) Når du kommunikerer med os Personoplysninger som måtte indgå i vores regnskabsmateriale (fx fakturaer), kan videregives til myndighederne, herunder SKAT.
(iii) Elektroniske nyhedsbreve Ingen.
(iv) Kundeadministration (CRM) Oplysningerne videregives til de koncernforbundne selskaber (som er fælles dataansvarlige for behandlingen af oplysninger i CRM-systemet).

Desuden overlades dine personoplysninger til vores databehandlere. Der er indgået databehandleraftaler med alle databehandlere.

Overførsel til tredjelande
Dine personoplysninger kan blive overført til følgende modtagere, som er beliggende i lande udenfor EU/EØS:

• USA. Overførselsgrundlagene er (i) EU-US Privacy Shield-ordningen, (ii) bindende virksomhedsregler, samt (iii) Europa-Kommissionens Standardkontraktbestemmelser.

• Kina. Overførselsgrundlaget er Europa-Kommissionens Standardkontraktbestemmelser.

• Schweiz. Overførselsgrundlaget er Europa-Kommissionens afgørelse om, at Schweiz tilbyder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Schweiz er således et sikkert tredjeland.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores overførsel af personoplysninger uden for EU og EØS, herunder en kopi af de relevante sikkerhedsforanstaltninger mv., kan du anmode herom ved at udøve dine rettigheder som angivet nedenfor i afsnittet “Dine rettigheder”.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi bevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, hvortil vi har indsamlet oplysningerne, medmindre andet er fastsat ved lov.
Vi anvender følgende generelle slettefrister:

Formål Slettefrister
(i) Brug af vores hjemmeside (cookies) Oplysninger i forbindelse med vores anvendelse af cookies, slettes som udgangspunkt, når cookien bliver slettet fra din enhed, og afhænger således af den konkrete cookie. Du kan læse mere om de forskellige cookies, herunder levetiden samt mulighederne for deaktivering mv., i vores Cookiepolitik.
(ii) Når du kommunikerer med os

Oplysninger, som indgår i vores regnskabsmateriale (fx fakturaer) opbevares som udgangspunkt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne relaterer sig til, i henhold til de bogføringsregler, vi er underlagt, jf. bl.a. bogføringslovens kapitel 5.

De personoplysninger vi behandler i forbindelse med vores generelle kommunikation med dig (såsom henvendelser via chatten eller konkrete supportopgaver mv.), slettes som udgangspunkt senest 12 måneder efter din seneste henvendelse er afsluttet/færdigbehandlet.

(iii) Elektroniske nyhedsbreve Oplysninger relateret til udsendelse af nyhedsbreve mv., slettes som udgangspunkt 2 år efter udsendelse af vores seneste nyhedsbrev, medmindre du forinden har trukket dit samtykke tilbage.
(iv) Kundeadministration (CRM) Kundekontaktoplysninger i CRM-systemet, slettes som udgangspunkt 6 måneder efter udgangen af det regnskabsår, hvor kundeforholdet er endeligt ophørt.

Oplysningerne slettes i overensstemmelse med de ovenstående frister, medmindre vi har et konkret behov for at behandle oplysningerne i længere tid, fx i forbindelse med en sag eller aftale.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Dem kan du læse om herunder.

Retten til at trække samtykke tilbage

I de situationer, hvor du har givet samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår neden for under afsnittet “Kontakt”.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du kan bede om at vi retter eller supplerer urigtige oplysninger, hvis du kan sandsynliggøre at oplysningene er urigtige og hvad som er korrekt.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Vi beder dig om tage kontakt til os, så vi kan få lavet det om med det samme (normalvis 1 mnd.).

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. I få tilfælde kan personoplysninger lagres, men ikke brukes til noget.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

RET TIL AT MODSÆTTE SIG DIREKTE MARKEDSFØRING

I tilfælde af at formålet med personoplysningene er direkte eller tilpasset markedsføring, har du altid ret til at protestere. Det findes ingen undtagelse for denne regelen, og virksomheden skal respektere denne protesten.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker mere information om dine rettigheder. Du kan kontakte os på contact@bitpeople.com

Konsernselskap
BitPeople A/S
Sintrupvej 71.b, 1.tv.
DK-8220 Brabrand
Denmark
CVR-no. DK 26428904

Hovedkontor Norge
BitPeople Norway AS
Lilleakerveien 6D
No – 0283 Oslo
Norway
Org nr. 995 169 215

Først publisert: 19.08.2020, Oppdatert: 06.12.2021

Menu