fbpx

SAP BUSINESS ONE OG BEAS MANUFACTURING

SAP BUSINESS ONE OG BEAS MANUFACTURING

1. PRODUKTIONSRUTING

Hvad: SAP Business One letter dig let behandle produktionsprocessen gennem en defineret sekvens af produktionsfaser. Dette inkluderer trin til processens rute og ressourcer.

Hvordan: BitPeople vil instruere og uddanne kunden i, hvordan man opsætter og bruger rutingskonfigurationerne, og instruere kunden om, hvornår og hvordan man følger processen og implementerer den i organisationen.

2. PRODUKTIONSORDRER

Hvad: SAP Business One understøtter tre typer produktionsordrer: Standard (baseret på materialesedlen), Special (til produktion og reparation af varer samt aktiviteter uden for materialesedlen) og Nedtagning (til at demontere et produkt i komponenter, der kan sælges individuelt).

Ved brug af SAP Business One kan du udstede komponentvarer ved enten Manuelt eller Tilbageflush-metoden. Med Manuelt udsteder du individuelle komponentvarer til produktionsordren, når de er nødvendige. Tilbageflush udsteder automatisk varetransaktioner for nødvendige komponentvarer, når et produkt rapporteres som færdigt.

Produktionsordrer i SAP Business One har 3 statusser: Planlagt (startstatus uden udstedelser eller rapportering), Frigivet (når produktionsordren er frigivet til produktionsafdelingen, og transaktioner kan udføres), og Lukket (når produktionsordren er fuldført og lukket for yderligere transaktioner).

Hvordan: BitPeople instruerer og vejleder kunden i opsætning og brug af produktionsordrer.

3. VAREMODTAGELSER

Hvad: Når du køber en vare, øges lagerbeholdningen automatisk i SAP Business One. F.eks. ved oprettelse af en varemodtagelsesordre (PO).

Køb af varer er dog ikke den eneste situation, der fører til en varemodtagelse. Hvis du f.eks. opdager, at en del af den lagrede mængde ikke blev talt ved en lageroptælling, kan du tilføje en varemodtagelse i SAP Business One for at korrigere det.

Hvordan: BitPeople vil vejlede kunden i opsætning og brug af varemodtagelser.

4. ORDREANBEFALINGER

Hvad: Material Requirements Planning (MRP) planlægger materialbehov for komplekse produktions- og indkøbsprocesser. Ved hjælp af MRP-guiden opretter og kører du scenarier. Guiden genererer anbefalinger (produktionsordrer, indkøbsordrer og vareoverførselsanmodninger) nødvendige for rettidig og tilstrækkelig produktion eller indkøb af det endelige produkt. I “Ordreanbefaling”-rapporten opretter du ordre baseret på disse anbefalinger.

Hvordan: BitPeople vil instruere kunden i opsætning og brug af MRP-beregninger og Ordreanbefalingsrapporter samt hvornår og hvordan man følger og implementerer processen i organisationen.

5. VAREUDLEVERINGER

Hvad: Vareudleveringsfunktionen reducerer lagerbeholdningen i situationer uden direkte salgsdokumentindtastning.

Efter salg reduceres lagerbeholdningen automatisk, når SAP Business One registrerer transaktioner. F.eks. reduceres lageret, når leveringsdokumentet tilføjes baseret på en salgsordre. Men salg er ikke den eneste transaktionstype, der udløser en vareudlevering. F.eks., hvis fem enheder af en vare skades og ikke kan sælges, fjernes de. Du kan bogføre en separat vareudlevering i sådanne tilfælde.

Hvordan: BitPeople vil instruere kunden i opsætning og brug af vareudleveringer samt hvornår og hvordan man følger og implementerer processen i organisationen.

6. PRODUKTIONSDASHBOARD

Hvad: SAP Business One’s dashboards viser data visuelt. Data kan være statiske eller opdaterbare, afhængigt af dashboardet.

Integrationsdashboards i SAP Business One bygger på standardfunktionalitet.

SAP Business One inkluderer færdiglavet crystal-dashboards til finans, salg og service. Flere tilpassede dashboards for realtidsproduktionsdata kan oprettes af BitPeople og kunden.

Hvordan: BitPeople vejleder kunden i opsætning og brug af dashboards.

7. VAREGRUPPER

Hvad: SAP Business One lader dig gruppere og konfigurere varer. Grupperne kan tilpasses forretningsområder, tildeling sker via gruppen.

Varegrupper beskriver også varens karakter. Mange varer bruger generelle grupper, få varer kan være mere detaljerede.

Varegrupper bruges til rapporter og valg af varer til samlet behandling. Fx kan alle råvarer vælges til lageroptælling.

Hvordan: BitPeople guider kunden i opsætning og brug af varegrupper.

8. FREMTIDIGE BEHOV

Hvad: Produktionsvirksomheder modtager ofte pludselige salgsordrer, selvom produktion tager tid. De planlægger indkøb og produktion på forhånd via prognoser. Varer produceres ud fra prognoser, og ved faktiske salgsordrer er hurtig levering mulig.

SAP Business One genererer prognoser fra historiske salgsdata eller manuelle mængder, brugt som ekstra data til MRP-beregning.

Hvordan: BitPeople vil vejlede kunden i opsætning og brug af forskellige fremskrivningsfunktioner.

9. MATERIALESEDDEL

Hvad: I SAP Business One bruges Bill of Materials (BOM) til at oprette flerniveau BOM’en trinvis. BOM’en indeholder en hierarkisk komponentstruktur, der inkluderer alle underliggende varer og materialer, der kræves for at samle det endelige produkt. Der er 4 typer BOM i SAP Business One:

  1. Produktions-BOM repræsenterer et færdigt produkt med tilhørende komponenter. Disse komponenter omdannes til det endelige produkt i produktionsprocessen. Komponenterne kan omfatte fysiske genstande eller virtuelle enheder, som for eksempel arbejdstimer.
  2. Salgs-BOM og Samle-BOM repræsenterer et færdigt produkt, der kun samles ved salg. Komponenterne lagres og spores individuelt. Forældreproduktet behandles som et salgsprodukt, og komponenterne kan også være salgs- og lagerposter.
  3. Skabelon-BOM er en samling af varer, hvor forældreproduktet er det første på listen. Når den tilføjes et salgsdokument, fungerer den som en liste over varer, der samles samtidigt. Komponenterne vises nedenfor forælderen i salgsdokumentet. Skabelon-BOM’en bruges til fleksibilitet i valg af komponenter til et produkt.

Hvordan: BitPeople vil instruere og uddanne kunden i, hvordan man opsætter og konfigurerer materialeseddel (BOM) og vejlede kunden om, hvornår og hvordan man følger processen og implementerer den i organisationen.

10. VAREOMKOSTNING

Hvad:

I SAP Business One vælger du enten en konstant eller ikke-konstant lageropgørelsesmetode. Tre vurderingsmetoder er tilgængelige for konstant lager:

Gennemsnitspris: Beregner gennemsnitsomkostningen for varer i hver transaktion.

Standardpris: Beregner lagerets værdi med en fast pris for alle transaktioner.

FIFO (Først ind, først ud): Beregner lagerets værdi efter FIFO-princippet.

Hver lagermodtagelse skaber en mængde med tilhørende omkostninger. FIFO-lag defineres som mængden af en vare med en specifik omkostningsværdi. Lagerfrigivelsestransaktioner bruger mængder og omkostninger fra det første lag.

Alternativet er et ikke-konstant lagersystem, hvor transaktioner automatisk opretter lagertransaktioner, der påvirker beholdninger, men ikke lagerets værdi. Disse transaktioner genererer ikke direkte monetære indtægter i hovedregnskabet. Lagerets værdi kan estimeres gennem forskellige lager-rapporter.

Hvordan: BitPeople vil instruere kunden i opsætning og brug af forskellige omkostningsberegninger.

11. MATERIALEBEHOV

Hvad: MRP-modulet i SAP Business One muliggør planlægning af materialesbehov til fremstillings- eller indkøbsprocesser. Det beregner bruttobehov for varer ud fra eksisterende lager, ordrer, produktionsordrer og prognoser. Resultaterne af MRP-processen er rapporter og anbefalinger, der tager højde for lagerbeholdninger, ordrer og planlægningsregler. Du bruger MRP-guiden til at oprette og køre scenarier, som genererer anbefalinger (produktionsordrer, indkøbsordrer og lageroverførselsanmodninger) for at producere eller indkøbe det endelige produkt i den rette mængde til tiden. På baggrund af disse anbefalinger opretter du produktions- og indkøbsordrer i Ordreanbefalingsrapporten.

Hvordan: BitPeople vil vejlede kunden i opsætning og brug af MRP-beregninger og anbefalinger.

Vi er med dig hele vejen

Som en anerkendt SAP-forretningspartner kan BitPeople hjælpe dig med at optimere din virksomhedsvækst. Med vores SAP Business One-løsninger kan du standardisere dine forretningsprocesser og implementere ERP-systemet i din organisation. Vi implementere både SAP Business One og BEAS Manufacturing.

Ikke tilmeldt nyhedsbrevet?
Få flere lærerige artikler og lær mere om de løsninger der kan gavne dig, ved at tilmelde dig nyhedsbrevet her.

Share:

Sidste nyt:
Menu