fbpx
Add-ons

Moduler til SAP Business One

Selv om SAP Business One er veldig omfattende som standard, kan du trenge tillegg til for eksempel produksjonsstyring, logistikk eller fakturering. Vi kan tilby et stort utvalg av nyttige tilleggsløsninger, som hjelper deg å holde deg mer effektiv i arbeidsflyten din.

B1 Usability Package

Administrasjon

Med SAP Business One Usability Package (B1UP) kan du tilpasse SAP Business One til dine behov på en effektiv og enkel måte. Du kan maksimere den daglige bruken av SAP Business One ved å gjøre hverdagsfunksjonene så enkle å få tilgang til som mulig for alle brukerne dine.

Funksjoner i denne modulen

– Sett opp KPIer slik at du enkelt kan følge med på dine nøkkeltall i bedriften
– Tilpass oppsettet av alle vinduer i SAP Business One
– Skjul ubrukte felt slik at løsningen blir så oversiktlig som mulig
– Lag snarveier for de mest brukte funksjonene
– Lag obligatoriske felt

Fordelen ved denne løsningen

– En verktøykasse med mer enn 40 funksjoner som kan brukes etter behov
– Selskapsspesifikke valideringer og betingelser for forretningsregler
– Import og eksport av data f.eks når eksterne Business Intelligence (bi) verktøy er nødvendig.

B1 EDI

Administrasjon

Med en EDI (Electronic Data Interchange) løsning for ditt ERP-system får du en løsning som reduserer kostnadene dine ved å automatisk opprette og sende dokumenter til kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere.

Funksjoner i denne modulen

– Sett opp KPIer slik at du enkelt kan følge med på dine nøkkeltall i bedriften
– Tilpass oppsettet av alle vinduer i SAP Business One
– Skjul ubrukte felt slik at løsningen blir så oversiktlig som mulig
– Lag snarveier for de mest brukte funksjonene
– Lag obligatoriske felt

… og mye mer

Fordelen ved denne løsningen

– En verktøykasse med mer enn 40 funksjoner som kan brukes etter behov
– Selskapsspesifikke valideringer og betingelser for forretningsregler
– Import og eksport av data f.eks når eksterne Business Intelligence (BI) verktøy er nødvendig.

B1 Print & Delivery

Administrasjon

Hvis du ønsker å gjøre det enklere å holde styr på all ekstern kommunikasjon eller lage spesialdesignede dokumenter for kundene dine, er dette modulert for deg. Med få klikk kan du lage egendefinerte oppsett på dokumentene dine slik at de er tilpasset mottakeren.

Funksjoner i denne modulen

– Massesending av f.eks. kontoutskrift
– Integrasjon med Crystal Reports
– Send vedleggene dine direkte fra SAP Business One

Fordelen ved denne løsningen

– Du får effektivisert dokumenthåndteringen din, da alt nå er samlet i ett system og du holder oversikten
– Reduserer tid brukt på dokumenthåndtering betraktelig
– Automatiserte sendinger slik at du sparer tid og penger

CRM for Outlook

Administrasjon

CRM (Customer Relationship Management) for Outlook lar deg optimalisere måten selgerne dine jobber på, ved å gi dem enkel og rask tilgang til informasjon om kundene dine, opprette aktiviteter, endre salgsdokumenter og mye mer. Det beste med det hele er at du kan gjøre alt fra ett sted og alt vil bli synkronisert direkte med din ERP-løsning.

Funksjoner i denne modulen

– Enkel tilgang til din CRM-database fra Outlook
– Selgere på farten kan legge inn salgsmuligheter uten å måtte logge inn i ERP-systemet
– Supportfunksjonen kan få tilgang til kundeinformasjon mens de er i kontakt med kunden og dermed svare effektivt på henvendelser
– Automatisk synkronisering av data mellom Outlook og ditt ERP-system

Fordelen ved denne løsningen

– Øk produktiviteten og arbeid mer effektivt
– Selg mer med kundedata lett tilgjengelig
– Kontaktinformasjon på ett sted

Countrypack

Administrasjon

Dette tillegget gir din bedrift tilpasninger til regnskapsstandarder og rutiner med dokumentflyt via automatiserte prosesser mot offentlig, bank, egne kunder og leverandører, samt internt i organisasjonen. Med dette tillegget oppnår du stor effektivitet i betalingene dine for både inn- og utland.

Funksjoner i denne modulen

– Elektronisk inn og utbetaling bank
– Automatisk MVA oppgjør med Altinn overføring
– EHF Faktura – Kreditnota – Ordre
– EHF Katalog
– Automatisk oppdatering av valutakurser
– Visma Lønn – H&L – Overføring lønnsbilag
– Elektronisk dokument utveksling
– Factoring
– Etterskuddsvis renteberegning

Fordelen ved denne løsningen

– Sparer tid ved inn og utbetaling mot bank
– Forenklet oppretting av betalingsdokumenter
– Enkel rapportering mot Altinn.no
– Tidsbesparelse ved av dokumentutsendelser
– Bedre og enklere renteberegning
– Automatisk overføring av lønnsbilag fra H&L
– EHF rutiner i henhold til offentlige krav
– Factoring mot kjente tilbydere

B1 InterCompany

Administrasjon

En Intercompany-løsning er relevant for deg som ønsker større effektivitet og bedre kontroll over dine tilknyttede selskaper, slik at du unngår feil og alt administreres sentralt. Du får bedre muligheter til å optimere dine arbeidsflyter i forbindelse med handel og vedlikehold av masterdata og alt foregår i sanntid.

Funksjoner i denne modulen

– Synkroniser masterdataene dine mellom ulike selskaper
– Håndterer innkjøp fra flere avdelinger og lokasjoner
– Interne handelspriser (Transfer Pricing)
– Administrer salget ditt mellom flere avdelinger i selskapet

Fordelen ved denne løsningen

– Oppnå større effektivitet og bedre kontroll
– Automatiser dokumentflyten mellom bedriftene dine
– Sentral styring av de økonomiske rammene mellom dine bedrifter

Beas Manufacturing – Product Configurator

Produksjonsstyring

Med økt behov for tilpassede produkter krever det en forretningsløsning som dynamisk kan tilpasses bedrifters produkter og håndtere den økte kompleksiteten som flere varianter i en produksjon kan medføre. Ved å bruke denne produktkonfiguratoren kan du enkelt administrere alle de forskjellige konfigurasjonsalternativene du trenger. Tilpasning av f.eks. lengde, farge osv. kan gjøres via et brukervennlig brukergrensesnitt direkte i systemet eller automatisk fra nettbutikkbestilling.

Funksjoner i denne modulen

– Produktkonfigurator for å håndtere mer avanserte konfigurasjoner der du bruker mange parametere samtidig.
– Mulighet for å legge inn nøyaktige lengder i ulike materialer
– Mulighet for unike stykklister og ruter Made to order
– Made to stock

Fordelen ved denne løsningen

– Bedre håntering av master data
– Økt produktivitet
– Opprett kundespesifikke produkter
– Forbedre produkt- eller kundespesifikke kvalitetskontroller
– Realtidsdata

Beas Manufacturing – Advanced Planning and Scheduling

Produksjonsstyring

Material- og produksjonsplanlegging er en av de viktigste delene for å få til en LEAN-produksjon med optimal flyt og dermed økt inntjening. Just-in-time-prinsippet har blitt en standard hvor du ønsker å minimere lagerbeholdningen og produsere produktene dine så sent som mulig. Optimaliser prosessene dine ved planlegging, plukking og pakking. Få full sporbarhet og sikre utnyttelse av din plass og kapasitet.

Funksjoner i denne modulen

– Rapportering på kostnader
– Kapasitetsplanlegging med MRP1 og MRP2
– Avansert planlegging og ressursoptimalisering
– Detaljert planlegging ved hjelp av Gantt-kart slik at du kan reagere raskere og unngå forsinkelser

Fordelen ved denne løsningen

– Effektivisering av alle deler av produksjonen
– Full sporbarhet på alle materialer
– Optimalisering av prosesser ved planlegging, plukking og pakking
– Optimaliserer logistikken og produksjonsflyten i hele produksjonsgulvet
– Sikkerhet for høy leveringshastighet (leveringssikkerhet og leveringspresisjon) med smarte materialer og ressursplanlegging

Beas Manufacturing – Quality Control

Produksjonsstyring

Rask og enkel utførelse av kvalitetskontroll, som automatisk genereres av f.eks. mottak av et spesifikt materiale eller fra en spesifikk leverandør, eller prosesskontroll, som enten er tids- eller mengdebasert.
På samme måte som med en produksjonsordre har du all relevant data tilgjengelig, slik at du enkelt kan få tilgang til sertifikater, rapporter og beskrivelser via terminaler.

Funksjoner i denne modulen

– Full kvalitetskontroll på alle varer (fra kvittering til ferdig vare)
– Prosesskontroll av hver operasjon i form av sjekklister eller målepunkter, enten valgfrie eller obligatoriske
– Sett opp egne parametere for når og hvordan kvalitetskontrollen skal genereres/utføres

Fordelen ved denne løsningen

– Full sporbarhet av dine råvarer kommer fra leverandøren til det ferdige produktet er levert til kunden
– Kontinuerlig kvalitetskontroll sikrer rask oppdagelse av produksjonsfeil.
– Defekte produkter minimeres og reduserer til slutt produksjonskostnadene.
– Datainntasting via terminaler direkte i produksjon, gjør det enkelt for ansatte

Cloud App – Build

Produksjonsstyring

Med appen Build kan produktutvikling gjøres raskt, enkelt og direkte integrert med SAP Business One. Plattformen gir en oversikt over hele produktutviklingsprosessen fra planlegging, til ferdigstillelse av nye produkter samt kostnads- og priskontroll.

FUNKTIONER I DETTE ADD-ON

– Planlegging av produktutviklingsprosjekter
– Integrert med SAP Business One-produkter og -ressurser
– Kostnads- og prisverktøy

FORDELENE VED DETTE ADD-ON 

– Oversikt fra planlegging av nye produkter til ferdigstillelse
– Enkel kompilering med stykklistestruktur
– Total kontroll på kostnader og pris på nye produkter

Cloud App – Produce

Produksjonsstyring

Produce er en produksjonskontrollmodul for styring direkte til produksjonsgulvet. I Produce kan produksjonsordrer genereres, automatisk eller manuelt, for deretter å planlegges og prioriteres. Modulen muliggjør også tidsregistrering i et rolletilpasset grensesnitt for operatør og leder, hvor riktig informasjon synliggjøres for brukeren.

FUNKTIONER I DETTE ADD-ON

– Dashboard for sanntidsstatus på produksjonsgulvet
– Tidsregistrering
– Rollebaserte grensesnitt
– Manuell og automatisk produksjonsordre generering

FORDELENE VED DETTE ADD-ON 

– Total kontroll over produksjonsgulvet ved hjelp av et informativt dashbord
– Effektiv tidsregistrering ved bruk av rollebaserte grensesnitt
– Enkel planlegging og prioritering av produksjonsordrer

Cloud App – Inspect

Produksjonsstyring

Inspect muliggjør kontroll av kvalitetskontroller i produksjonen. I modulen kan kvalitetskontrollplaner konfigureres og inspeksjonsordrer genereres automatisk basert på hendelser i SAP Business One. Inspeksjonsordrer blir deretter håndtert i rollebaserte grensesnitt for operatør og leder.

FUNKTIONER I DETTE ADD-ON

– Kvalitetskontroller
– Rollebaserte brukergrensesnitt for inspeksjonsordre
– Automatisk genererte inspeksjonsordrer basert på hendelser i SAP Business One

FORDELENE VED DETTE ADD-ON 

– Muliggjør kvalitetskontroller i produksjonen
– Tilpassede roller for inspeksjonsordrer
– Sanntidsgenererte inspeksjonsordrer etter SAP Business One-hendelser

Produmex Scan

Lagerstyring

Skanner til lagersystem

Med en skannerløsning for ditt ERP-system digitaliserer du lagerstyringen i din bedrift. Du og dine ansatte får et fullt integrert lagerstyringssystem og riktig batch- og serienummerhåndtering. Og i tillegg betyr det også at du kan kaste plukkelappene ut av vinduet og i stedet tenke på miljøet til fordel for ett sentralt system som automatisk holder styr på alt. Den største fordelen med en skanner er utvilsomt enkelheten. Det er et enkelt system å bruke som optimerer praktisk talt hvert trinn i prosessen uten å gå på akkord med kvaliteten.

Funksjoner i denne modulen

– Skanner for plukking av varer, så slipper du papir og rot i plukkesedlene
– Mulighet for integrasjon til din nettbutikk
– Automatisk batchkontroll
– Prognoser på produkter
– Skannerløsningen fungerer også offline, så du er ikke avhengig av nettverket ditt

Fordelen ved denne løsningen

– Perfekt for høye perioder – slik at du enkelt kan sette inn vikarer i systemet
– Batchkontroll slik at alle som jobber på lageret kan finne riktige varer og plukke i riktig rekkefølge
– Nøyaktige lagerverdier da det er automatisk dataoverføring mellom skanneren og ERP-systemet ditt
– Skannerløsningen fungerer også offline, så du er ikke avhengig av nettverket

Produmex WMS

Lagerstyring

Øk lagerhastigheten, produktiviteten og lønnsomheten med et integrert lagersystem. Du kan enkelt skreddersy dine data og prosesser, tilpasse monitorer, etiketter og behandlingen på lageret ditt for å passe akkurat dine krav og behov.

Funksjoner i denne modulen

– Rapportering
– Zone inndeling
– Sporbarhet
– Drop shipping
– Personal håndtering
– Lageroptimering og lageroversikt

Fordelen ved denne løsningen

– Riktig forsendelse av produkter
– Mulighet for plukkestrategier inndelt i soner og ruter
– Dynamiske rapporter som gir oversikt over åpne/aktuelle bestillinger, påfyll, plukklister m.m.

KONTAKT OSS I DAG FOR EN UFORPLIKTENDE PRAT

Meny